Beställningsportal för validerad identitet, kontroll av arbetstillstånd eller kontroll av körkort

Ej ID06-relaterat

Här lägger ni enkelt in en beställning för kontroll av ID-handling eller körkort för företag som validerar identiteten på sina anställda eller vid rekrytering.

Instruktioner:

Välj vilken kontroll som skall utföras – Här kan ni välja om ni vill kontrollera personens nationell ID-handling eller pass tillsammans med arbets- och uppehållstillstånd eller om personens saknar detta och är i asylprocess med LMA-kort / har varit i LMA-processen men nu har ansökt om arbets- och uppehållstillstånd (sk spårbytare). Klicka även i om ni vill komplettera valideringen med granskning av äkthetsintyg på körkort och behörigheter. Vi granskar även ID-handling tillsammans med att kontrollera att personen har signeringsrätt i företag, när ni ska ingå avtal med leverantör eller onboarda företag mot ert företagssystem.

Det går även bra att enbart beställa en kontroll av ett körkort.

Beställande företag – Fyll i ert företag och är ni ny kund kommer vi att höra av oss angående information beträffande ert företag.

Uppgifter på referens, email och telefonnummer – När er kandidat har genomfört valideringen hos oss, kommer vi att skicka rapporten direkt till er. Rapporten kommer innehålla hela proceesen i valideringen och alla markeringar på spårsäkring, tillsammans med bilder. Rapporten kommer att vara låst med ett lösenord, detta lösenord kommer ni som beställare att erhålla separat för maximal sekretess skydd. Kandidaten erhåller ej någon kopia.

Välj kontor – Här hittar ni de kontor som er kandidat kan boka tid och beställa validerad identitet. Detta fält är för Sistec kännedom om var geografiskt ni kommer att behöva tjänsten och kan planera för att bemöta behovet bättre.

Person och email – Fyll i namnet på personen samt dennes email. Efter att beställning genomförts av er som kund går det automatiskt ett email om instruktioner. Varje person erhåller information i alla moment, svenska och engelska, och vad de ska ta med sig till valideringen.

Ni kan välja flera alternativ om ni vill kombinera en identitetskontroll med körkortbehörighet
Manuell granskning av inskickade bilder och manuella kontroller gentemot berörda myndigheter - Ej validerad identitet.

Finns inte orten med i formuläret så ligger ni utanför de fasta geografiska platserna. Är ni i behov av validerad identitet i er rekryteringsprocess på andra orter – kontakta oss på ert företags supportmail för att boka ett besök av oss direkt på plats hos er. I samråd med er, planerar vi då in en dag där vi samlar era kandidater.

Som kund hos oss har ni er företags email på detta sätt: fö[email protected]