RIGHT TO WORK

Kontroll av identitet och rätt till arbete

Sistec erbjuder individkontroller med identitetsvalidering och kontroll av rätt till arbete som grund, inom konceptet Right to Work.

För att säkerställa en individs identitet idag krävs ett fysiskt möte med individen som ska kontrolleras. Därför startar Right to Work alltid med ett möte mellan Sistec och individen som ska kontrolleras. Möte äger rum på något av Sistec kontor runt om i landet eller på plats i uppdragsgivarens lokaler. Läs med om hjälp på plats här.

Vid möte kontrolleras äktheten på individens medhavda ID-handlingar och det säkerställs att individen är den person som den utger sig för att vara. När identiteten är fastställd så säkerställs att individen har rätt till arbete i Sverige.

Right to Work erbjuds för kontroll av både befintlig personal och för arbetssökande, som en del av arbetsgivares rekryteringsprocesser.

Tillvalstjänster

Automatiserad uppföljning av rätt till arbete

Sistec erbjuder automatiserade påminnelser om uppföljning, vid exempelvis slutdatum för ett arbetstillstånd. Det kan även behövas kontinuerlig uppföljning om en individs tidigare tillstånd gått ut men där individen väntar på nytt beslut från migrationsverket, eller om individen är undantagen arbetstillstånd under asylprocess.
Detta noteras vid Sistec´s Right to Work kontroll och funktionen för uppföljning aktiveras.
  • När arbetstilltillståndet går ut om en månad får beställaren en påminnelse om detta.
  • När en individ under process, undantagen arbetstillstånd, får sin status uppdaterad, får beställaren information om individens nya status.

Automatiserad lagstadgad underrättelse

Sistec erbjuder automatisering av underrättelse till myndigheter, för medarbetare där detta är ett lagkrav. Detta noteras vid Sistec´s Right to Work kontroll och funktionen för underrättelse aktiveras.
  • När en tredjelandsmedborgare kontrollerats, fylls rätt blankett till Skatteverket i och laddas upp tillsammans med rapporten efter kontroll. Det skickas även en påminnelse till beställaren.
  • När en asylsökande kontrollerats, fylls rätt blankett till Migrationsverket i och laddas upp tillsammans med rapporten efter kontroll. Det skickas även en påminnelse till beställaren.
  • När en asylsökandes anställning avslutas, och beställaren markerar individens som ”avslutad anställning” i Sistecs beställningsportal, fylls rätt blankett till Migrationsverket i och laddas upp i beställningsportalen. Det skickas även en påminnelse till beställaren.

Automatiserad lagstadgad lagring av dokumentation

Arbetsgivare måste innan anställningen påbörjas kontrollera att den anställde har rätt att vistas och arbeta i Sverige och spara handlingar som visar detta i minst 12 månader efter det att anställningen har upphört. Sistecs rapporter efter kontroll rensas normalt i beställningsportalen efter 3 månader.
Genom att aktivera funktionen automatiserad lagring sparas rapporter för tredjelandsmedborgare över tid, till dess att beställaren markerat individen som ”avslutad anställning”. Detta aktiverar en rensning av rapporten 12 månader senare.
Detta noteras vid Sistec´s Right to Work kontroll och funktionen för lagting av dokumentation aktiveras.
  • När en tredjelandsmedborgare kontrollerats, aktiveras lagring av dokumentation.
  • När en tredjelandsmedborgare anställning avslutas, och beställaren markerar individens som ”avslutad anställning” rensas dokumentationen 12 månader senare.

Kontroll av belastningsregister

Då Sistec genomför alla kontroller vid fysiska möten med individerna som ska identitetsvalideras, erbjuder Sistec även tjänsten att kontrollera individens medhavda utdrag ur belastningsregister vid mötet.

Övriga tjänster

På begäran kan även andra tjänster genomföras som kräver ett fysiskt möte, som fotografering, lämplighetsbedömning, utlämning av olika typer av materiel, till exempel passerkort samt managering av exempelvis passersystem.

Right to Work – Serviceportal

Som kund hos Sistec så får ni tillgång till vår serviceportal.
Här loggar in och beställer individkontroller genom att fylla i namn, e-post och telefonnummer för den individ som ska kontrolleras. Service Portal Vi kontaktar därefter individen via e-post, där vi skickar med en länk till vår tidsbokningsportal. Om individen inte bokar någon tid inom två veckor, påminner vi individen igen via e-post.

Via tidsbokningsportalen så kan individen själv välja tid, datum och plats för kontrollen. Vi samlar in nödvändig information och ser till att allt är redo för kontrolltillfället.

Vid kontrolltillfället möter individen en av våra operatörer. Operatören kontrollerar äkthet på medhavda ID-handlingar och dokument, säkerställer att individen är samma person som den utger sig för att vara och att individen har rätt att arbeta i Sverige. Kontrollen inkluderar både en okulär besiktning av ID-handlingarna samt en elektronisk kontroll av säkerhetsdetaljer och eventuella spår av manipulation.

Efter genomförd kontroll sammanställer vi en rapport med information om individen, granskade dokument och eventuella avvikelser. Rapporten krypteras och blir tillgänglig för dig i serviceportalen. Beställaren får därefter ett lösenord via e-post som ger åtkomst till rapporten.
Vill du veta mer om Verified Workforce?
Läs mer om Verified Workforce här.
Om Sistec
Sistec grundades år 2018 med en tydlig vision: att erbjuda riktiga identitetskontroller till arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden. Med 20 servicecenter över hela landet och ett team på 30 experter är Sistec specialister inom identitetsvalidering och verifiering av rätten att arbeta. Vi har idag genomfört över 250 000 individkontroller.
Kontaktinformation
Sistec AB
Storgatan 26
171 63 Solna

Tel: 010-179 00 90
info@sistec.se
Följ oss
Medlemmar i SäkerhetsBranschen
Copyright 2018 - 2024 SISTEC AB | All Rights Reserved | Powered by SISTEC AB 559186-0548