Validerad och styrkt identitet inför anställning & avtal

Vet du vem du anställer eller ger access?
Vi granskar identiteter och rätten till att arbeta

Validera identiteten i rekrytering för att säkerställa rätten till arbete. Undvik att rekrytera någon som inte har rätt att arbeta i Sverige eller som går under falsk identitet på er arbetsplats och har access till ert företag, fysiskt eller digitalt!

Enkel och snabb hantering med rapport.

KONTAKTA OSS DIREKT >>

Full support i era HR frågor

Vi hjälper dig att onboarda ny personal till ert företag på ett säkert sätt. Genom våra kontroller faller alla obekväma och känsliga frågor om arbets- och uppehållstillstånd naturligt, vi blir ett självklart steg i rekryteringsprocessen.

Vi granskar alla nationaliteters pass eller nationella ID-kort tillsammans med arbets- och uppehållstillståndskort. Granskningarna genomförs från något av våra fasta kontor eller online. Genom våra granskningar så upprätthåller ni lagkraven vid anställning.

Klicka här för att se en PDF rapport som erhålls vid varje identifiering >>

Dagens förfalskningar går inte att se med blotta ögat

Granskning och maskinell hjälp behövs

På Darknet kan man idag köpa otroligt bra förfalskningar för några hundra Euro. Bilden på handlingen är personen som du har framför dig men uppgifterna tillhör annan existerande person, en person som vars identitet har blivit stulen eller i vissa fall från en person som sålt sin identitet för just detta ändamål.

Kontroll av ID-handling samt arbets- och uppehållstillstånd inför anställning och avtal

Vi kontrollerar och validerar äktheten på personens medhavda ID-handling samt arbets- och uppehållstillståndskort oavsett nationalitet. (Rekommenderade handlingar är pass eller nationellt ID, för att uppnå maximal säkerhet)

Kontroll av körkort och körkortsbehörigheter inför anställning vid körande arbeten

Kontroll av äktheten i körkort oavsett nationalitet inom EU. Vi kan även genomföra stickprovskontroller på arbetsplatser.

Kontroll av LMA-kort eller spårbytare inför anställning

Kontroll av LMA-kort samt granskning av den vidimerade Passkopian från Migrationsverket med datum och stämplar inför anställning.

Kontroll av ID-handling och att personen har signeringsrätt i företag

Allt för många avtal signeras utan kontroll av att personen har rätt att teckna avtal i företaget. Vid eventuella framtida juridiska aspekter kan detta få förödande konsekvenser.

Validerad identitet och säkerställ rätten till arbete

Att fastställa identiteten och rätten till arbete tillsammans med ett utdrag från brottsregistret utgör en stark grund till anställning

Utlänningslagen

Utlänningslagen är tydlig och arbetsgivaren riskerar böter eller fängelse om man anställer en person som inte har rätt att arbeta i Sverige.

5§ Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd, om utlänningen

1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller

2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.

Validerad identitet mot ISO standard

ISO 27001 7.1.1

Bakgrundskontroll på alla sökande för anställning ska utföras i enlighet med relevanta författningar och etiska krav, och bör stå i proportion till verksamhetskraven, klassificeringen av information som de ges tillgång till och de upplevda riskerna.

ISO 27002

Verifiering bör, där så är tillåtet, inkludera följande: oberoende identitetsverifiering (pass, körkort, nationellt id-kort eller motsvarande);

Varför Sistec

Experter på identitetshandlingar och granskning av arbetstillstånd. Säker och enkel hantering av era kandidater i vår beställarportal. Få notiser angående era kandidaters status direkt under rekrytering.

Följ era kandidaters status direkt i vår portal

Enkel portal där ni hanterar alla era kandidater och får uppdaterade notiser

Ökad säkerhet i era rekryteringar

100%

Full kontroll att ni följer lagen

120K

Genomförda kontroller av identitetshandlingar

Kontroll av ID-handling och att personen har rätt att teckna avtal i företaget, firmatecknare.

Ökad säkerhet i era upphandlingar, avtal och affärer

Är ni intresserade av höra hur vi kan hjälpa Ert företag i att säkra identiteten i er rekryteringsprocess, kontrollera körkortets äkthet eller kontrollera underleverantörer för säkra onboarding till era affärssystem – kontakta oss idag!

Kontakta oss för mer information >>

Telefon 010 – 179 00 90
Email: kontroller@sistec.se

Öppettider telefonsupport 09:00 – 16:00

Ladda ner broschyr