Validerad identitet mot HR

Sistec släpper unika tjänster inom identitetskontroller!

Vi har idag validerat över 20 000 identiteter och granskar dagligen dokument okulärt. Vi har dokumentstekniker i Stockholm, Malmö, Göteborg och Skellefteå som kan granska och vidimera äktheten i alla länders passhandlingar, nationella ID-kort, körkort, arbets- och uppehållstillstånd. Beställaren erhåller utförliga rapporter på att identiteten är fastställd med en äkta ID-handling mot en fysisk person. Samtliga kontroller genomförs under ett fysiskt möte för att identifieringen ska vara fullständig. 

Vet ni vem ni rekryterar?

Förmodligen inte i många fall. Förfalskade identiteter har de senaste åren exploderat och på darknet finner man att svenska ID-handlingar, körkort och arbetstillståndskort är toppsäljare bland EU:s ID-handlingar. Vi upptäcker fusk regelbundet och varje dokument granskas digitalt och okulärt eftersom majoriteten av förfalskningar inte går att se med blotta ögat.

Undvik att rekrytera någon som inte har rätt att arbeta i Sverige eller som går under falsk identitet på er arbetsplats och har access till ert företag, fysiskt eller digitalt!

Samordningsnumret tillkom ursprungligen för att svenska myndigheter i sina system skulle kunna hantera personer som saknade personnummer. Samordningsnummer tillsammans med att personen har ett bankkonto i Sverige är INTE skäl för att personen får automatiskt arbeta.

Validerad identitet mot HR-system

I samband med nyanställning, i rekryteringsprocesser eller den del i processen ert företag befinner er i så kan vi vidimera identiteten på personen och ni som beställare erhåller fullständig rapport över äktheten i identiteten.

Vi vidimerar identiteten på era anställda. Innan anställningsavtalet, besöker person vårat kontor för en validering av sin identitet. Under det fysiska mötet granskar vi äktheten i ID-handling mot person och genererar en rapport direkt till begärd handläggare.

Detta för att upprätthålla kraven för ISO – anslutna företag.

Klicka här för att se en PDF rapport som erhålls vid varje identifiering >>

Validerad identitet mot ISO standard

ISO 27001 7.1.1

Bakgrundskontroll på alla sökande för anställning ska utföras i enlighet med relevanta författningar och etiska krav, och bör stå i proportion till verksamhetskraven, klassificeringen av information som de ges tillgång till och de upplevda riskerna.

ISO 27002

Verifiering bör, där så är tillåtet, inkludera följande:oberoende identitetsverifiering (pass, körkort, nationellt id-kort eller motsvarande);

Kombinera en vidimerad identitet med en bakgrundskontroll.

I samband med en vidimerad identiteskontroll väljer fler företag att genomföra en lättare bakgrundskontroll vid anställning.

Under ett och samma möte genererar vi två vidimerade dokument, ett dokument med äkhetsintyg över identiteten och ett 

Läs mer om våra bakgrundskontroller >>

Kontroll av ID-handling eller arbets- / uppehållstillstånd

  • Vi kontrollerar och vidimerar äktheten på personens Id-handling / arbets- och uppehållstillståndskort oavsett nationalitet.
  • Detta sker under ett fysiskt möte på ett av våra kontor.
  • Beställaren erhåller fullständig rapport för personalakten eller som underlag inför rekrytering.

Kontroll av identitet

595 / SEKPerson
  • Vidimering av ID-handling
  • Granskning av arbetstillstånd
Kontakta oss för mer information >>

Eller ring oss direkt vid frågor rörande skanningar mot HR, 010 – 179 00 94

Öppettider telefonsupport 09:00 – 16:00