Validerad identitet inför anställning & avtal

Du möter säkert människor dagligen i ditt liv, människor som du på ett eller annat sätt kommer i kontakt med regelbundet. Kafépersonalen som gör ditt kaffe på vägen till jobbet, busschauffören som kör dig eller barnen, grannen på balkongen som vinkar glatt när du tittar upp – ja alla dessa kan faktiskt ha en falsk identitet.

På Darknet kan man idag köpa otroligt bra förfalskningar för några hundra Euro. Bilden på handlingen är personen som du har framför dig men uppgifterna tillhör annan existerande person, en person som vars identitet har blivit stulen eller i vissa fall från en person som sålt sin identitet för just detta ändamål.

När förfalskade identiteter bygger på personer som faktiskt exciterar blir det idag svårare att kontrollera. Snabba dataslagningar påvisar att identiteten finns, att han får köra exempelvis lastbil och i vissa fall att han har gått den utbildningen har utger sig för att ha studerat.

Sistec har unika tjänster inom identitetskontroller!

Sistec har under de senaste 12 månaderna validerat över 30.000 arbetstagare runt om i Sverige och granskar dagligen dokument okulärt i fysiska möten. Vi har dokumentstekniker över hela Sverige som kan granska och validera äktheten i alla länders passhandlingar, nationella ID-kort, körkort, arbets- och uppehållstillstånd. Beställaren erhåller utförliga rapporter på att identiteten är fastställd med en äkta ID-handling mot en fysisk person. Samtliga kontroller genomförs under ett fysiskt möte för att identifieringen ska vara fullständig. 

Beställningsformulär av validerad identitet eller kontroll av körkort (FÖRETAG) >>>

ERBJUDANDE! Är ni intresserade av att veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag att säkra identiteten och kontroll av arbets- och uppehållstillstånd innan anställning eller inför access, digitalt eller fysiskt? Fyll i namn och nummer så ringer vi upp. Kostnadsfria valideringar för nya kunder – prova på!

Skatteverkets id-kort och svenska körkort accepteras slentrianmässigt som godkända identitetshandlingar i dagens samhälle. Visst är det bekvämt när du ska hämta ut paket hos ditt postombud, men när du anställer en person vill du ha bättre underlag än så.

Skatteverket utfärdar sina id-kort utifrån sina egna register, vilka kan innehålla felaktigheter. (Dnr: 208 266044-17/1211). Svenska körkort och LMA-kort för asylsökande är, tillsammans med Skatteverkets id-kort, en ingång för att skapa olika identiteter i Sverige, artikel i GP >>

Vet ni vem ni rekryterar? Säkra identitet eller arbetstillstånd på er kandidat före anställning.

Vi erbjuder inför nyanställning en validerad identitet på personen ni ska anställa. Ni som beställare erhåller fullständig rapport över äktheten i identiteten till era interna system. Vi granskar äktheten och säkerställer vem som har rätt att arbeta i Sverige. För att ytterligare stärka detta kan valideringen kompletteras med en bakgrundskontroll.

Falska pass, ID-kort och AT/UT från olika EU-länder toppar försäljningslistorna över falska dokument på Darknet. Därför ska du aldrig acceptera ett id-kort eller körkort som giltig ID-handling. Vänd er istället till Sistec och be er anställde ta med sitt nationella dokument för att vi ska kunna validera dennes identitet.

Undvik att rekrytera någon som inte har rätt att arbeta i Sverige eller som går under falsk identitet på er arbetsplats och har access till ert företag, fysiskt eller digitalt!

Du som arbetsgivare riskerar att dömas till fängelse, böter eller att betala särskild avgift till staten om du anställer någon utan rätt att arbeta eller vistas i Sverige.

Validerad identitet mot HR-system

Inför rekryteringssamtal besöker person ett av våra kontor för en validering av sin identitet. Mötet sker fysiskt och vi granskar då följande:

 • Verifierar att personen är ägare av dokument.
 • Verifierar äkthet av dokument genom belysning av UV-ljus, IR-ljus, läsning av bläckhalt och spår av manipulation på säkerhetsdetaljer.
 • Verifiera att bild stämmer med fysisk person samt med lagrad bild i Id-handlingen.

Processen tar mellan 7 – 12 minuter i de fall alla dokument är i sin ordning. Vid tecken på manipulation granskas även dokument av tekniker vilket kan ta längre tid. Rapport genereras till er som beställare.

Pass eller nationellt id-kort, tillsammans med arbets- och uppehållstillståndskort (AT/UT), är de enda säkra sätten att validera en persons identitet inför anställning. Dessutom har du som arbetsgivare en laglig skyldighet att kontrollera att personen får arbeta och vistas i landet. Detta gäller särskilt om personen är tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES). I de fallen måste även anställningen anmälas till Skatteverket, kontrolleras mot och i vissa fall anmälas till Migrationsverket.

Samordningsnumret tillkom ursprungligen för att svenska myndigheter i sina system skulle kunna hantera personer som saknade personnummer. Samordningsnummer tillsammans med att personen har ett bankkonto i Sverige är INTE skäl för att personen får automatiskt arbeta.

Klicka här för att se en PDF rapport som erhålls vid varje identifiering >>

Validerad identitet mot ISO standard

ISO 27001 7.1.1

Bakgrundskontroll på alla sökande för anställning ska utföras i enlighet med relevanta författningar och etiska krav, och bör stå i proportion till verksamhetskraven, klassificeringen av information som de ges tillgång till och de upplevda riskerna.

ISO 27002

Verifiering bör, där så är tillåtet, inkludera följande: oberoende identitetsverifiering (pass, körkort, nationellt id-kort eller motsvarande);

Kombinera en vidimerad identitet med en bakgrundskontroll.

I samband med en validerad identitetskontroll väljer fler företag att genomföra en lättare bakgrundskontroll vid anställning.

Under ett och samma möte genererar vi två validerade dokument, ett dokument med äkthetsintyg över identiteten och en bakgrundskontrollsrapport.

Läs mer om våra bakgrundskontroller >>

Kontroll av ID-handling eller arbets- / uppehållstillstånd inför anställning

Vi kontrollerar och vidimerar äktheten på personens medhavda ID-handling samt arbets- och uppehållstillståndskort oavsett nationalitet. (Rekommenderade handlingar är pass eller nationellt ID, för att uppnå maximal säkerhet.)

Vi noterar även i rapporten att personen har handlingar som är giltiga att jobba med i Sverige och i priset ingår även okulära granskningar av tekniker när oklarheter uppstår.

Priserna gäller på våra fasta driftställen i Stockholm, Gävle, Örebro, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Sundsvall, Skellefteå och Umeå. Validerad identitet utanför våra driftställen tillkommer ett företagsbesöks avgift på 4995 Sek.

Kontroll av identitet vid anställning

595 / SEKPerson
 • Validering av ID-handlingens äkthet
 • Granskning av arbetstillstånd

Kontroll av LMA-kort eller spårbytare inför anställning

Vi kontrollerar äktheten i personens medhavda LMA-kort samt granskar den vidimerade Passkopian från Migrationsverket med datum och stämplar. I många fall ber vi om komplettering av den vidimerade passkopian, vilket medför att personen behöver beställa nytt. Rutiner för detta guidar vi kunden om.

LMA-kort rekommenderas att vidimeras vid varje tillfälle en person erhåller ett nytt, detta kan variera mellan 3 – 6 månader. Anledningen är att rätten att jobba i Sverige kan avslutas, vilket medför ökningar av förfalskningar om rätten till arbete försvinner.

När person som tidigare varit asylsökande och nu ansökt om arbets- och uppehållstillstånd, betraktas de som spårbytare och har i vissa fall ID-handling kvar hos migrationsverket och besitter inget LMA-kort. Här granskar vi de vidimerade kopiorna från Migrationsverket samt kontrollerar dossiernummer för att granska rätten att arbeta i Sverige under processen.

Priserna gäller på våra fasta driftställen i Stockholm, Gävle, Örebro, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Sundsvall, Skellefteå och Umeå. Validerad identitet utanför våra driftställen tillkommer ett företagsbesöks avgift på 4995 Sek.

Kontroll av LMA-kort och spårbytare

795 / SEKPerson
 • Validera LMA-kort
 • Validera vidimerade intyg från Migrationsverket

Kontroll av körkort och körkortsbehörigheter

Vi kontrollerar äktheten i personens körkort. Anställ inte någon som inte har rätt behörighet på sitt körkort, detta kan få svåra konsekvenser för erat företag vid uppdagande eller vid olycka.

På Darknet kan man idag köpa otroligt bra körkortsförfalskningar för några hundra Euro.

Även vid kontroll genom myndigheters körkortsregister, Sverige eller utomlands, så kommer den kontrollen att påvisa rätt behörighet. Detta eftersom förfalskningen bygger på stulna uppgifter över existerande person som innehar rätt behörighet men med er anställdes bild.

Priserna gäller på våra fasta driftställen i Stockholm, Gävle, Örebro, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Sundsvall, Skellefteå och Umeå. Validerad identitet utanför våra driftställen tillkommer ett företagsbesöks avgift på 4995 Sek.

Kontroll av körkort

495 / SEKPerson
 • Validera äktheten i körkortet
 • Kontrollera behörigheter

Kontroll av ID-handling och att personen har rätt att teckna avtal i företaget, firmatecknare.

Allt för många avtal signeras utan kontroll av att personen har rätt att teckna avtal i företaget. Vid eventuella framtida juridiska aspekter kan detta få förödande konsekvenser.

Vi hjälper er att kontrollera att personen är den som hen utger sig att vara och har rätten att ingå avtal med er.

Under det fysiska mötet granskar vi äktheten i dokumentet genom att verifierar att personen är ägare av dokument, verifierar äkthet av dokument samt verifiera att bild stämmer med fysisk person.

Detta tillsammans för oss trovärdiga databaser, identifierar personens roll i företaget. 

Ni som beställare erhåller fullständig rapport över äktheten i ID-valideringen samt uppgifter om personens roll i företaget.

Priserna gäller på våra fasta driftställen i Stockholm, Gävle, Örebro, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Sundsvall, Skellefteå och Umeå. Validerad identitet utanför våra driftställen tillkommer ett företagsbesöks avgift på 4995 Sek.

Kontroll av identitet vid avtal

995 / SEKPerson
 • Validering av ID-handlingens äkthet
 • Att personen har signeringsrätt i företaget
Beställningsformulär av validerad identitet eller kontroll av körkort (FÖRETAG) >>>

Är ni intresserade av höra hur vi kan hjälpa Ert företag i att säkra identiteten i er rekryteringsprocess, kontrollera körkortets äkthet eller kontrollera underleverantörer för säkra onboarding till era affärssystem – kontakta oss idag!

Kontakta oss för mer information >>

Eller ring oss direkt vid frågor rörande skanningar mot HR, 010 – 179 00 94

Öppettider telefonsupport 09:00 – 16:00

Tidsbokning Stockholm
Tidsbokning Göteborg
Tidsbokning Malmö
Tidsbokning Skellefteå
Tidsbokning Gävle
Tidsbokning Örebro
Tidsbokning Sundsvall
Tidsbokning Norrköping
Tidsbokning Kalmar
Tidsbokning Växjö
Tidsbokning Borlänge