Validerad identitet inför anställning & avtal

Vet du vem du anställer eller ger access?
Vi granskar identiteter och rätten till att arbeta

Validera identiteten i rekrytering för att säkerställa rätten till arbete. Undvik att rekrytera någon som inte har rätt att arbeta i Sverige eller som går under falsk identitet på er arbetsplats och har access till ert företag, fysiskt eller digitalt!

Enkel och snabb hantering med rapport.

KONTAKTA OSS DIREKT >>

Full support i era HR frågor

Vi hjälper dig att onboarda ny personal till ert företag på ett säkert sätt. Genom våra kontroller faller alla obekväma och känsliga frågor om arbets- och uppehållstillstånd naturligt, vi blir ett självklart steg i rekryteringsprocessen.

Vi granskar alla nationaliteters pass eller nationella ID-kort tillsammans med arbets- och uppehållstillståndskort. Granskningarna genomförs från något av våra fasta kontor eller online. Genom våra granskningar så upprätthåller ni lagkraven vid anställning.

Klicka här för att se en PDF rapport som erhålls vid varje identifiering >>

Dagens förfalskningar går inte att se med blotta ögat

Granskning och maskinell hjälp behövs

På Darknet kan man idag köpa otroligt bra förfalskningar för några hundra Euro. Bilden på handlingen är personen som du har framför dig men uppgifterna tillhör annan existerande person, en person som vars identitet har blivit stulen eller i vissa fall från en person som sålt sin identitet för just detta ändamål.

Kontroll av ID-handling samt arbets- och uppehållstillstånd inför anställning och avtal

Vi kontrollerar och validerar äktheten på personens medhavda ID-handling samt arbets- och uppehållstillståndskort oavsett nationalitet. (Rekommenderade handlingar är pass eller nationellt ID, för att uppnå maximal säkerhet)

Kontroll av körkort och körkortsbehörigheter inför anställning vid körande arbeten

Kontroll av äktheten i körkort oavsett nationalitet inom EU. Vi kan även genomföra stickprovskontroller på arbetsplatser.

Kontroll av LMA-kort eller spårbytare inför anställning

Kontroll av LMA-kort samt granskning av den vidimerade Passkopian från Migrationsverket med datum och stämplar inför anställning.

Kontroll av ID-handling och att personen har signeringsrätt i företag

Allt för många avtal signeras utan kontroll av att personen har rätt att teckna avtal i företaget. Vid eventuella framtida juridiska aspekter kan detta få förödande konsekvenser.

Validerad identitet och säkerställ rätten till arbete

Att fastställa identiteten och rätten till arbete tillsammans med ett utdrag från brottsregistret utgör en stark grund till anställning

Utlänningslagen

Utlänningslagen är tydlig och arbetsgivaren riskerar böter eller fängelse om man anställer en person som inte har rätt att arbeta i Sverige.

5§ Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd, om utlänningen

1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller

2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.

Validerad identitet mot ISO standard

ISO 27001 7.1.1

Bakgrundskontroll på alla sökande för anställning ska utföras i enlighet med relevanta författningar och etiska krav, och bör stå i proportion till verksamhetskraven, klassificeringen av information som de ges tillgång till och de upplevda riskerna.

ISO 27002

Verifiering bör, där så är tillåtet, inkludera följande: oberoende identitetsverifiering (pass, körkort, nationellt id-kort eller motsvarande);

Kontroll av ID-handling eller arbets- / uppehållstillstånd inför anställning

Vi kontrollerar och vidimerar äktheten på personens medhavda ID-handling samt arbets- och uppehållstillståndskort oavsett nationalitet. (Rekommenderade handlingar är pass eller nationellt ID, för att uppnå maximal säkerhet.)

Vi noterar även i rapporten att personen har handlingar som är giltiga att jobba med i Sverige och i priset ingår även okulära granskningar av tekniker när oklarheter uppstår.

Priserna gäller på våra fasta driftställen i Stockholm, Gävle, Örebro, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Sundsvall, Skellefteå och Umeå. Validerad identitet utanför våra driftställen tillkommer ett företagsbesöks avgift på 4995 Sek.

Kontroll av identitet vid anställning

595 / SEKPerson
  • Validering av ID-handlingens äkthet
  • Granskning av arbetstillstånd

Kontroll av LMA-kort eller spårbytare inför anställning

Vi kontrollerar äktheten i personens medhavda LMA-kort samt granskar den vidimerade Passkopian från Migrationsverket med datum och stämplar. I många fall ber vi om komplettering av den vidimerade passkopian, vilket medför att personen behöver beställa nytt. Rutiner för detta guidar vi kunden om.

LMA-kort rekommenderas att vidimeras vid varje tillfälle en person erhåller ett nytt, detta kan variera mellan 3 – 6 månader. Anledningen är att rätten att jobba i Sverige kan avslutas, vilket medför ökningar av förfalskningar om rätten till arbete försvinner.

När person som tidigare varit asylsökande och nu ansökt om arbets- och uppehållstillstånd, betraktas de som spårbytare och har i vissa fall ID-handling kvar hos migrationsverket och besitter inget LMA-kort. Här granskar vi de vidimerade kopiorna från Migrationsverket samt kontrollerar dossiernummer för att granska rätten att arbeta i Sverige under processen.

Priserna gäller på våra fasta driftställen i Stockholm, Gävle, Örebro, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Sundsvall, Skellefteå och Umeå. Validerad identitet utanför våra driftställen tillkommer ett företagsbesöks avgift på 4995 Sek.

Kontroll av LMA-kort och spårbytare

795 / SEKPerson
  • Validera LMA-kort
  • Validera vidimerade intyg från Migrationsverket

Kontroll av körkort och körkortsbehörigheter

Vi kontrollerar äktheten i personens körkort. Anställ inte någon som inte har rätt behörighet på sitt körkort, detta kan få svåra konsekvenser för erat företag vid uppdagande eller vid olycka.

På Darknet kan man idag köpa otroligt bra körkortsförfalskningar för några hundra Euro.

Även vid kontroll genom myndigheters körkortsregister, Sverige eller utomlands, så kommer den kontrollen att påvisa rätt behörighet. Detta eftersom förfalskningen bygger på stulna uppgifter över existerande person som innehar rätt behörighet men med er anställdes bild.

Priserna gäller på våra fasta driftställen i Stockholm, Gävle, Örebro, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Sundsvall, Skellefteå och Umeå. Validerad identitet utanför våra driftställen tillkommer ett företagsbesöks avgift på 4995 Sek.

Kontroll av körkort

495 / SEKPerson
  • Validera äktheten i körkortet
  • Kontrollera behörigheter

Kontroll av ID-handling och att personen har rätt att teckna avtal i företaget, firmatecknare.

Allt för många avtal signeras utan kontroll av att personen har rätt att teckna avtal i företaget. Vid eventuella framtida juridiska aspekter kan detta få förödande konsekvenser.

Vi hjälper er att kontrollera att personen är den som hen utger sig att vara och har rätten att ingå avtal med er.

Under det fysiska mötet granskar vi äktheten i dokumentet genom att verifierar att personen är ägare av dokument, verifierar äkthet av dokument samt verifiera att bild stämmer med fysisk person.

Detta tillsammans för oss trovärdiga databaser, identifierar personens roll i företaget. 

Ni som beställare erhåller fullständig rapport över äktheten i ID-valideringen samt uppgifter om personens roll i företaget.

Priserna gäller på våra fasta driftställen i Stockholm, Gävle, Örebro, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Sundsvall, Skellefteå och Umeå. Validerad identitet utanför våra driftställen tillkommer ett företagsbesöks avgift på 4995 Sek.

Kontroll av identitet vid avtal

995 / SEKPerson
  • Validering av ID-handlingens äkthet
  • Att personen har signeringsrätt i företaget

Är ni intresserade av höra hur vi kan hjälpa Ert företag i att säkra identiteten i er rekryteringsprocess, kontrollera körkortets äkthet eller kontrollera underleverantörer för säkra onboarding till era affärssystem – kontakta oss idag!

Kontakta oss för mer information >>

Telefon 010 – 179 00 90
Email: [email protected]

Öppettider telefonsupport 09:00 – 16:00

Ladda ner broschyr