Sistec AB

Vi är ett oberoende och opartiskt företag som genomför fysiska kontroller av personer som saknar digitalt verifieringssätt. Genom att vi inte är part i någon del av processen, enbart en kontrollverksamhet, skapar detta en säkrare om mer tillförlitlighet i kedjan.

Genom att vi arbetar som en kontrollpunkt mot person och företag, skapar vi en tvåstegsverifiering på identiteten för er grund till anställning, behörighet eller på annat sätt få access inom ert företag.

All vår personal rekryteras inom olika kompetensområden för att få bredd i den produkt vi levererar för att just ert företag ska kunna fatta rätt beslut och bedömningar.

Falska identitetshandlingar

Falska identitetshandlingar är mycket lätta att införskaffa. Kriminella företag i olika länder och även i Sverige har detta som affärsverksamhet. En bild med fingerade personuppgifter tillverkas på några timmar. Ej heller är det ovanligt med samma personuppgifter som kan nyttjas på flera personer. Olika utländska identitetskort eller andra utgivna identitetshandlingar vandrar mellan personer och kan nyttjas vid identifieringar när fysiska möten inte krävs. Omkring 60 000 pass förlustanmäls per år bara i Sverige och ett stort antal av dessa används i kriminell verksamhet.

Effekten av falska identitetshandlingar

  • Anställning av person med falsk identitet

  • Företag kan kringgå skattesystem

  • Personen får inte arbeta i Sverige

  • Personen saknar kompetens och behörighet

  • Ackrediteringar urholkar sitt värde

Kontakta oss

Alla våra tjänster skräddarsyr vi efter era behov. Kontakta oss över era önskemål så ser vi hur vi kan bli en kontrollfunktion för just er. Genom att vara oberoende eller opartisk i verifieringar av person så minimeras risken för påverkan och påtryckningar vid ett framtida beslut.

För att en person som saknar digital verifiering och svenskt samordningsnummer, krävs en fysisk kontroll av identitetshandling och person. Vi genomför den fysiska kontrollen av personen samt att vi scanner samtliga pass för att verifiera om handlingen är äkta. Vid tveksamheter utförs okulär besiktning av identitetshandlingen för att upptäcka om handlingen är manipulerad eller tillverkad.

 Tillsammans med godkänd verifiering av identitetshandling och person, laddas detta upp mot ert system där era handlingar kan godkännas för vidare beslut att personen är godkänd för just er önskade behörighet system.

Eftersom vi arbetar som en kontrollpunkt i en del av processen blir trovärdigheten och tillförlitligheten säkrare. Tillsammans med rätt identifiering och era underlag, kan vi tillsammans veta att personen identifierad för att arbeta i Sverige, under ert företag och har rätt behörighet. Detta försvårar för kriminella aktörer som utnyttjar svart arbetskraft och kringå skattesystemet.

Skapa trovärdigare och starkare företag

Genom rätt identifieringar – skapa bättre tillit och trovärdighet för er produkt eller tjänst!

Sistec – säkra företagslösningar –

Oberoende och opartiskt företag för företag – tvåstegsverifiering av system, inom HR och vid upphandling.