LEVERANTÖRSKONTROLLER

Right to Work-plattformen för kontroll av leverantörer

Sistec erbjuder en heltäckande lösning för arbetsplatser som strävar efter att säkerställa överensstämmelse med svenska lagar och regler bland leverantörer, entreprenörer och individer som är närvarande på arbetsplatsen. Detta uppnås genom att kontrollera identitet och rätt att arbeta för alla individer innan de ges tillträde till arbetsplatsen samt genom att kontinuerligt arbeta med uppföljningar och utvärderingar av leverantörer och entreprenörer som verkar på arbetsplatsen.

Registrering och kontroll av identitet och av rätten att arbeta

Right to Work-plattformen tillhandahåller en registreringsportal där entreprenörer kan registrera information om de individer som kommer att vara på arbetsplatsen.

Innan de registrerade individerna ges tillträde till arbetsplatsen validerar Right to Work-plattformen den registrerade informationen och kontrollerar att personen verkligen är den han påstår sig vara samt att han har rätt att arbeta.

Right to Work-kontrollerna utförs enligt systemets fastställda regerverk och startar alltid med ett möte mellan Sistec och individen som ska kontrolleras. Möte äger rum på något av Sistec kontor runt om i landet eller på plats i uppdragsgivarens lokaler.

Vid möte kontrolleras äktheten på individens medhavda ID-handlingar och det säkerställs att individen är den person som den utger sig för att vara. När identiteten är fastställd så säkerställs att individen har rätt till arbete i Sverige.

Right to Work-kontroller inkluderar:
 • Arbetaren är förregistrerad
 • Aktivt ID06-kort eller motsvarande
 • Är personen den som den utger sig för att vara
 • Äkthetskontroll av Pass eller nationellt ID
 • Äkthetskontroll av dokument som styrker rätten att arbeta i Sverige
 • Kontroll hos Migrationsverket vid behov
 • Anmälan om utstationering till Arbetsmiljöverket vid behov

När kontrollen är avslutad ges personen tillträde i den elektroniska personalliggaren och/eller i accesskontrollsystemet.

Efter genomförd kontroll sammanställer systemet en rapport med information om individen, granskade dokument och eventuella avvikelser. Rapporten krypteras och blir tillgänglig i Right to Work-plattformen.

Kontroll av utstationering hos Arbetsmiljöverket

När en arbetstagare skickas till Sverige från ett annat land av sin arbetsgivare, måste arbetstagaren anmälas till Arbetsmiljöverket. Right to Work plattformen kan löpande kontrollera att de individer som är registrerade för arbete på arbetsplatsen även är utstationerade.

Utvärdering av förregistrerade företag

Innan ett nytt företag får tillträde till arbetsplatsen är det viktigt att kontrollera att de uppfyller grundläggande krav för att verka i Sverige. Det blir ofta mycket kostsamt när det upptäcks att företag måste lämna arbetsplatsen efter att de har börjat arbeta. De grundläggande kontrollerna bör inkludera F-skatt, arbetsgivaravgift, moms, kollektivavtal, registrering hos ID06 samt utstationering hos Arbetsmiljöverket. Vid behov kan Sistec utföra fördjupade undersökningar av företag och ägarstrukturer.

Support till leverantörer och förregistrerade företag

För leverantörer som inte helt uppfyller samtliga uppsatta lagkrav och krav inom ramen för uppdraget, erbjuder Sistec hjälp med att gör rätt.
 • F-skattansökan
 • A-skattansökan
 • Kollektivavtal
 • Försäkring (Fora)
 • Utstationering
 • Ansökan om arbetstillstånd
 • Full ID06 administration och support
  • - Företagsförberedelser
  • - Företagsregistrering ID06
  • - Identitetsvalidering firmatecknare
  • - ID06-kort beställningar
  • - Support individkonto
  • - Identitetsvalidering individ

Övervakning av företag på plats

Sistec kan löpande övervaka företag på arbetsplatsen för att säkerställa att de följer fördefinierade regler. Företag markeras i regel som gröna, gula eller röda i de Management-system för byggarbetsplatser som finns tillgängliga på marknaden, när vissa villkor uppfylls. Sistec kan assistera med att utvärdera dessa indikatorer och rekommendera åtgärder.
Om Sistec
Sistec grundades år 2018 med en tydlig vision: att erbjuda riktiga identitetskontroller till arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden. Med 20 servicecenter över hela landet och ett team på 30 experter är Sistec specialister inom identitetsvalidering och verifiering av rätten att arbeta. Vi har idag genomfört över 250 000 individkontroller.
Kontaktinformation
Sistec AB
Storgatan 26
171 63 Solna

Tel: 010-179 00 90
info@sistec.se
Följ oss
Medlemmar i SäkerhetsBranschen
Copyright 2018 - 2024 SISTEC AB | All Rights Reserved | Powered by SISTEC AB 559186-0548