UPPHANDLING AV TJÄNSTER

Upphandling och kravspecifikation

Nedan text får används vid upphandling av tjänster från externa leverantörer för att säkerställa att individer med falska ID-handlingar eller utan rätt till arbete inte är verksamma i upphandlande parts lokaler och arbetsplatser. Kravspecifikationen syftar även till att säkerställa att anlitade företag följer lagar och regler gällande individers rätt till arbete.

Kravspecifikation för Säkerställd process för kontroll av identitet och rätt till arbete

Leverantören av denna tjänst ska kunna uppvisa en verifierad och standardiserad process för kontroll av identitet och rätt till arbete för samtliga anställda som utför arbete inom ramen för detta avtal. Processen ska vara utformad för att säkerställa att samtliga anställda som tillhandahålls av leverantören har rätt att arbeta enligt i Sverige gällande lagstiftning.

Processen ska inkludera följande komponenter:

  • Okulär kontroll av identitetsdokument: Leverantören ska genomföra en visuell kontroll av de presenterade identitetsdokumenten för att säkerställa att de är äkta och överensstämmer med individens utseende.
  • Teknisk verifiering av identitetsdokument: Leverantören ska använda teknisk utrustning för att verifiera dokumentens äkthet. Verifieringen ska inkludera jämförelse med kända databaser för säkerhetsdetaljer.
  • Kontroll av giltighet: Leverantören ska kontrollera att dokumenten är giltiga, inte är utgångna, eller kommer att upphöra att gälla inom de närmaste fyra månaderna.
  • Kontroll av rätt till arbete: Leverantören ska verifiera att de uppvisade dokumenten styrker att individen har rätt att arbeta i Sverige enligt gällande lagstiftning samt kontrollera detta hos berörda myndigheter.
Leverantören har rätten att använda sig av tredjepartsleverantörer för att genomföra kontroller enligt ovan. Dessa tredjepartsleverantörer måste vara auktoriserade och verifierade av [Upphandlande parts namn] och leverera kontroller som är jämförbara med de som beskrivs ovan inom ramen för ”Sistec Verified Workforce" eller motsvarande.

Leverantören ska kunna tillhandahålla detaljerad dokumentation av den genomförda kontrollprocessen för varje anställd som omfattas av detta avtal. Dokumentationen ska kunna presenteras vid förfrågan från [Upphandlande parts namn] och ska innehålla information om vilka dokument som har kontrollerats, resultaten av varje kontrollsteg och eventuella observationer eller avvikelser som har identifierats.

Denna verifierade process för kontroll av identitet och rätt till arbete ska vara en integrerad och obligatorisk del av leverantörens tjänsteleverans enligt detta avtal. Leverantören ska regelbundet rapportera och upprätthålla denna process enligt de krav som specificeras av [Upphandlande parts namn] under hela avtalsperioden.
Vill du veta mer om Verified Workforce?
Läs mer om Verified Workforce här.
Om Sistec
Sistec grundades år 2018 med en tydlig vision: att erbjuda riktiga identitetskontroller till arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden. Med 20 servicecenter över hela landet och ett team på 30 experter är Sistec specialister inom identitetsvalidering och verifiering av rätten att arbeta. Vi har idag genomfört över 250 000 individkontroller.
Kontaktinformation
Sistec AB
Storgatan 26
171 63 Solna

Tel: 010-179 00 90
info@sistec.se
Följ oss
Medlemmar i SäkerhetsBranschen
Copyright 2018 - 2024 SISTEC AB | All Rights Reserved | Powered by SISTEC AB 559186-0548