CERTIFIERING

Verified Workforce

Verified Workforce är en certifiering som bekräftar att arbetsgivare har genomgått en säkerställd process för kontroll av identitet och rätt till arbete för sina anställda. Certifieringen hjälper arbetsgivare att visa sitt engagemang för socialt ansvarstagande och säkerställer en pålitlig personalstyrka.
CERTIFIERING

Certifieringsregelverk för Verified Workforce

För att erhålla certifieringen Verified Workforce av Sistec, måste arbetsgivaren följa en fastställd process som säkerställer att samtliga anställda genomgår kontroll av identitet och rätt till arbete enligt Sistecs riktlinjer och krav
  1. Upprätta Enhetlig Process: Arbetsgivaren ska införa en styrd och kontrollerad process för kontroll av identitet och uppfyllande av arbetsrättslig lagstiftning som integreras i rekryteringsprocessen för samtliga anställda enligt Sistecs riktlinjer och krav.
  2. Obligatorisk Kontroll: Alla anställda, oavsett befattning eller anställningsform, måste genomgå en obligatorisk kontroll av identitet och följa arbetsrättslig lagstiftning enligt Sistecs riktlinjer och krav.
  3. Dokumentation: Resultatet av varje identitets- och arbetsrättskontroll ska dokumenteras och arkiveras i arbetsgivarens register.
  4. Kontinuerlig Uppföljning: Arbetsgivaren åtar sig att regelbundet genomföra interna revisioner av sitt arbete med att kontrollera identitet och uppfyllande krav enligt arbetsrättslig lagstiftning enligt Sistecs riktlinjer och krav.
  5. Samarbete med Sistec: Arbetsgivaren ska samarbeta med Sistec för att implementera och utföra identitets- och kontroller enligt Sistecs riktlinjer och krav samt arbetsrättslig lagstiftning.
  6. Efterlevnad av Lokala Lagar: Certifierade arbetsgivare förbinder sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar gällande identitetskontroller, arbetsrätt, branschpraxis och personuppgiftshantering inom sina verksamhetsområden.
  7. Årlig Granskning: Arbetsgivaren ska genomgå en extern revision av Sistec för att säkerställa efterlevnad av certifieringskraven.

Genom att följa detta regelverk och införa en styrd och kontrollerad process för kontroll av identitet och rätt till arbete för sina anställda, kan arbetsgivare erhålla Verified Workforce Certifiering av Sistec och därigenom påvisa sin efterlevnad av krav samt engagemang för en hållbar och ansvarsfull arbetsmiljö och god personrelaterad säkerhet. Arbetsgivare som blir certifierade har rätt att använda Verified Workforce logotypen i sin marknadsföring och dokumentation samt länka till sida hos Sistec, där validitet av certifiering kan kontrolleras.

Fördelar och möjligheter


Efterlevnad av lagar och regler: Certifieringen hjälper arbetsgivare att uppfylla lagliga krav och skyldigheter för arbetsrättsliga kontroller.

Positiv påverkan på hållbarhetsrapporter: Certifieringen kan stärka företagets hållbarhetsinitiativ genom att visa engagemang för socialt ansvarstagande och etiska arbetsprinciper.

Konkurrensfördelar vid upphandling: Arbetsgivare med "Verified Workforce"-certifiering kan stärka sina anbud genom att påvisa en säkerställd process för identitetskontroller och arbetsrättigheter, vilket kan ge en fördel i upphandlingar och affärsmöjligheter.

Ökad förtroende: Certifieringen "Verified Workforce" visar att arbetsgivaren tar ansvar och agerar aktivt för en pålitlig arbetsmiljö.

Attraktiva arbetsgivare: Certifierade arbetsplatser blir mer attraktiva för potentiella medarbetare som värdesätter ärlighet och rättvisa.

Minskad risk: Genom att säkerställa identitetskontroller minskar arbetsgivaren risken för att anställa personer med falska identiteter eller otillåtna arbetsrättigheter.

Förbättrad image: Arbetsgivare som certifierar sig visar sitt engagemang för en sund arbetsmiljö och kan stärka sin image som en pålitlig och ansvarstagande aktör på arbetsmarknaden.

Kravställ externt: Genom att kravställa ”Verified Workforce” på externa leverantörer så ges ni nya verktyg för sund konkurrens vid upphandling och kan säkerställa att extern personal som arbetar i er verksamhet är de personer som de utger sig för att vara samt att de har rätt till arbete.
Genom att följa detta certifieringsregelverk och implementera en strukturerad och pålitlig process för identitets- och arbetsrättskontroller, kan arbetsgivare erhålla Verified Workforce Certifieringav Sistec och därigenom påvisa sitt engagemang för en hållbar och ansvarsfull arbetsmiljö.

Arbetsgivare som blir certifierade har rätt att använda Verified Workforce logotypen i sin marknadsföring och dokumentation.
Vill du veta mer om hur Sistec kan hjälpa er?
Läs mer om vår tjänst Right to Work här.
Om Sistec
Sistec grundades år 2018 med en tydlig vision: att erbjuda riktiga identitetskontroller till arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden. Med 20 servicecenter över hela landet och ett team på 30 experter är Sistec specialister inom identitetsvalidering och verifiering av rätten att arbeta. Vi har idag genomfört över 250 000 individkontroller.
Kontaktinformation
Sistec AB
Storgatan 26
171 63 Solna

Tel: 010-179 00 90
info@sistec.se
Följ oss
Medlemmar i SäkerhetsBranschen
Copyright 2018 - 2024 SISTEC AB | All Rights Reserved | Powered by SISTEC AB 559186-0548