Under början av september genomfördes ett planerat stopp vid Preemraff i Lysekil, dit ett stort antal underhålls- och projektarbetare från hela världen hade tagits in.  

Sistec var givetvis på plats och bidrog med sin kompetens för att validera identiteter och säkerställa rätten till arbete. 

Sistec hjälpte entreprenörer och underentreprenörer med beställning och leverans av ID06-kort till de arbetare som hade rätt dokument och godkända ID-handlingar, vilket resulterade i hundratals genomförda valideringar. 

Ett tiotal arbetare saknade ID-handlingar godkända för ID06. Som en tillfällig lösning på problemet validerades de på annat sätt genom manuell och teknisk granskning av ID-handlingarna. Denna unika validering gav dem ett ”Right to Work”-intyg istället för ID06-kortet. Allt för att säkerställa att driftstoppet skulle kunna genomföras som planerat.