Polisen uppskattar idag att hundratusentals människor lever under falsk identitet i Sverige. Samtidigt är falska identiteter och falska arbets- och uppehållstillstånd mycket svåra att upptäcka. Det krävs både teknisk utrustning och specialkompetens för att genomföra en riktig identitetsvalidering, någonting en rekryterande chef eller hyresvärd i de flesta fallen saknar.

Istället avslöjas de flesta förfalskningar vid poliskontroller, i ett läge då skadan ofta redan är skedd för företaget i fråga som kan ha utsatts för stölder, insiderbrott och spionage. Genom att anställa någon med falsk identitet riskerar företag problem vid försäkringsärenden eller till och med att göra sig skyldiga till brott mot utlänningslagen.

Hur validerar man en identitet på riktigt?
– För att kunna kontrollera att det är rätt person krävs ett fysiskt möte där vi kan kontrollera alla handlingar elektroniskt och låta en dokumentexpert granska dem. Under mötet jämförs även bilden på ID-handlingen med personen som ska ID-valideras.

Räcker det inte att göra bakgrundskontroller?
– Bakgrundskontroller är ett viktigt redskap för att se till att företaget har rätt beslutsunderlag inför en nyrekrytering. Men om man inte har startat processen genom att säkerställa vem man egentligen gör bakgrundskontrollen på så är den inte meningsfull.

Varför räcker det inte att ta en kopia på ID-handlingar och titta på körkortet inför avtalsskrivande?
– Idag är förfalskade identiteter så pass välgjorda att det krävs teknisk utrustning och ett fysiskt möte för att avgöra äkthet och giltighet.

Körkort är framför allt ett bevis på att du får köra olika typer av fordon men påvisar inte nationalitet. Mängden falska körkort har även ökat lavinartat. Ska en person anställas i en roll som kräver körkort, så bör äktheten på körkortet säkerställas i samband med en riktig identitetsvalidering.

Vad kan företag göra för att undvika att anställa någon med en falsk identitet?

Se till att ni, som en del av rekryteringsprocessen, tar hjälp av ett specialiserat företag för att validera identiteten på personen ni ska anställa eller skriva avtal med.

Gränspolisen, Skatteverket, Migrationsverket och en rad andra myndigheter har det senaste året påbörjat åtgärder för att angripa problemet. Svenska arbetsgivare skulle kunna vara till stor hjälp i det här arbetet genom att endast anställa personal efter säkerställd identitet.