Axplock från sep-okt. 👇

En rekryterande chef har sällan varken teknisk utrustning, eller den kunskap som krävs, för att genomföra en riktig ID-validering och för att säkerställa rätten till arbete. Det är först vid poliskontroll som förfalskningar och fusk avslöjas. Något som Sveriges domstolar nu har börjat ta på allvar. 

Syftet med den här typen av insatser är att förebygga och motverka att personer som saknar rätt att arbeta eller vistas i Sverige utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, samt för att motverka en i övrigt osund arbetsmiljö och konkurrenssituation på arbetsmarknaden.

Vi hjälper de företag som vill göra rätt.