Case studies

Sistec grundades med en vision att erbjuda riktiga kontroller av identiteter och rätten att arbeta. Vi hade då under många år bevittnat den explosion av förfalskade dokument som sköljts in på Svensk arbetsmarknad och hur svårt det är att urskilja äkta mot falskt. Vi bevittnade även att HR och företagare inte gjorde det som krävs för att fastställa identitet innan access och anställning, vilket fick stor följder när det sen uppdagas av myndighet att man anställt någon med falska handlingar eller rätt att arbeta.

Nedan hittar ni några exempel på hur vi säkerställt och integrerat våra kunskaper inom en rad olika områden.