Bakgrundskontroller

Beslutsunderlag vid rekrytering, affärsrelationer och i styrelsen

Bakgrundskontroller blir allt viktigare vid rekryteringsprocesser, inför upprättande av ett avtal eller vilka som sitter i styrelsen. Vet ni vem ni ska anställa och ger access till era företagsuppgifter? Vet ni vilka eller vem som står bakom företaget ni precis tänker ingå avtal med? Vem sitter i styrelsen i er bostadsrättsförening och handhar ekonomin?

Bakgrundskontroll vid nyanställning

Många företag väljer att alltid genomföra en kontroll av den person de ska anställa. Kontrollen syftar ofta till att se personen från en annan synvinkel än det bemötande och personlighet som skaffats under en intervju. Under bedömningen kan avvikelser framkomma som innebär annan riktning än den profil som företaget letar efter. Dessa avvikelser hjälper vi till att diskutera och analysera med dig, allt för att ni ska få rätt person på rätt plats i ert företag.

Under rekryteringsprocessen är det viktigt att ta fram uppgifter och fakta runt tidigare arbeten och utbildningar. Att personens CV stämmer väl överrens med angivna uppgifter för att skapa konkurrenskraftig rekrytering.

I alla våra grundkontroller ingår att vi vidimerar identiteten. Våra dokumentstekniker granskar personens ID-handling under ett fysiskt möte för att säkerhetsställa rätt identitet på personen som ska anställas. Denna vidimerade rapport bifogas kontrolluppgifterna i rapporten.

Bakgrundskontroll BAS vid nyanställning

1995 / SEKPerson
  • Vid en bakgrundskontroll BAS kontrollerar vi bl.a. ekonomi, rättsliga ärenden, bolagsengagemang, personalia samt identiteten. Denna kontroll lämpar sig för personer med mindre access till företagsuppgifter.

Bakgrundskontroll HELHET vid nyanställning

4995 / SEKPerson
  • Bakrundskontroll HELHET innehåller grunden i BAS. Här kontrollerar vi offentliga källor, CV och tidigare arbetsplatser samt verifierar upprättade referenser. Kontrollen lämpar sig på person som är i processen och kommer att ha hög access tillföretagsinformation eller inneha en tjänst som utåt representerar företaget.

Bakgrundskontroll vid affärsrelationer

Alla företag, organisationer och myndigheter kommer i varierande omfattning att ingå i en affärsrelation.

Vi genomför bakgrundskontroller av företag och dess företrädare för att minimerar framtida överraskningar. Genom att utföra kontroller ger vi er bättre beslutsunderlag, är företaget eller personerna lämpliga att ingå avtal med eller finns avvikelser som kan komma att skada er affär eller rent av ert varumärke. I många fall kan vi under genomgången påvisa avvikelser mot lämnad information.

Genom våra bakgrundskontroller riskminimerar ni er affär och reducerar risk för framtida svårigheter.

Vi utreder specifika avvikelser på er begäran.

Bakgrundskontroll företag

Offert
  • Företagskontroll
  • Företrädarkontroll

Bakgrundskontroll vid styrelseuppdrag i bostadsrättföreningen

Är ni som bostadsrättförening i färd med att välja ny styrelse?

Vi genomför bakgrundskontroller av era styrelse för att minimerar framtida överraskningar. Genom att utföra kontroller ger vi er bättre beslutsunderlag, är personerna lämpliga att ansvara över er löpande verksamhet eller finns avvikelser som kan komma att skada er förening. 

Genom våra bakgrundskontroller riskminimerar ni i er bostadsrätt och reducerar risk för framtida svårigheter och tråkigheter.

Personer som inte är folkbokförda i Sverige, behöver bolagsverket ha bestyrkta kopior på pass eller annan nationell ID-handling. Vi utfärdar rapporter och äkthetsintyg på dessa handlingar för era nyvalda personer i styrelsen.

Vi utreder specifika avvikelser på er begäran, kontakta oss redan idag!