Bakgrundskontroller inför rekrytering & avtal

Beslutsunderlag vid rekrytering, affärsrelationer och i styrelsen

Bakgrundskontroller blir allt viktigare vid rekryteringsprocesser, inför upprättande av ett avtal eller vilka som sitter i styrelsen. Vet ni vem ni ska anställa och ger access till era företagsuppgifter? Vet ni vilka eller vem som står bakom företaget ni precis tänker ingå avtal med? Vem sitter i styrelsen i er bostadsrättsförening och handhar ekonomin?

Bakgrundskontroll vid nyanställning

Många företag väljer att alltid genomföra en kontroll av den person de ska anställa. Kontrollen syftar ofta till att se personen från en annan synvinkel än det bemötande och personlighet som skaffats under en intervju. Under bedömningen kan avvikelser framkomma som innebär annan riktning än den profil som företaget letar efter. Dessa avvikelser hjälper vi till att diskutera och analysera med dig, allt för att ni ska få rätt person på rätt plats i ert företag.

Under rekryteringsprocessen är det viktigt att ta fram uppgifter och fakta runt tidigare arbeten och utbildningar. Att personens CV stämmer väl överens med angivna uppgifter för att skapa konkurrenskraftig rekrytering.

I alla våra grundkontroller ingår att vi validerar identiteten. Våra dokumentstekniker granskar personens ID-handling under ett fysiskt möte för att säkerställa rätt identitet på personen som skall kontrolleras.

Inför anställning

Var transparenta i hela rekryteringsprocessen, beskriv redan från början i annonsen att det kommer att genomföras validering av identitet genom äkthetskontroll av ID-handling, kontroll av arbetstillstånd och bakgrundskontroll. Genom att tidigt annonsera omfattningen och innehållet av kontrollen, minskar risken för negativa överraskningar och spar tid.

Bakgrundskontrollen bör genomföras innan kandidaten kallas till intervju. Vi rekommenderar att bifoga samtyckesblankett, att aktuella efterforskningarna genomförs i enlighet med dataskyddsförordningen, redan vid första mailkontakt med kandidat.

Samtycket ska vara skriftligt och bör innehålla minst information om:

  • Företag som kommer att genomföra kontrollen
  • Syftet, källsökning och hur resultatet kommer användas i rekryteringsprocessen
  • Vilken information som ska verifieras – Ex identitet, arbetstillstånd, belastningsregister, utbildning, CV etc.
  • Hur uppgifterna kommer att behandlas under och efter process.
  • Dataskyddsförordningen och kandidatens rättigheter

.

Bakgrundskontroll BAS vid nyanställning

1995 / SEKPerson
  • Vid en bakgrundskontroll BAS kontrollerar vi bl.a. rättsliga ärenden, bolagsengagemang, personalia samt match mot validerad identitet. Denna kontroll lämpar sig för personer med vanlig access till företagsuppgifter digitalt och fysiskt. Personer med svenskt personnummer eller personer med svenskt samordningsnummer ej kortare än 6 månader.

Bakgrundskontroll HELHET vid nyanställning

4995 / SEKPerson
  • Bakrundskontroll HELHET innehåller grunden i BAS. Här kontrollerar vi CV och tidigare arbetsplatser samt kontaktar uppgivna upprättade referenser. Kontrollen lämpar sig på person som kommer att ha högre access till företagsinformation, access över budget eller person- / leverantörsuppgifter eller inneha en tjänst som utåt representerar företaget. Personer med svenskt personnummer eller personer med svenskt samordningsnummer ej kortare än 6 månader.

Bakgrundskontroll vid affärsrelationer

Alla företag, organisationer och myndigheter kommer i varierande omfattning att ingå i en affärsrelation.

Vi genomför bakgrundskontroller av företag och dess företrädare för att minimerar framtida överraskningar. Genom att utföra kontroller ger vi er bättre beslutsunderlag, är företaget eller personerna lämpliga att ingå avtal med eller finns avvikelser som kan komma att skada er affär eller rent av ert varumärke. I många fall kan vi under genomgången påvisa avvikelser mot lämnad information.

Genom våra bakgrundskontroller riskminimerar ni er affär och reducerar risk för framtida svårigheter.

Vi utreder specifika avvikelser på er begäran.

Bakgrundskontroll företag

Offert
  • Företagskontroll
  • Företrädarkontroll

Bakgrundskontroll vid styrelseuppdrag i bostadsrättföreningen

Är ni som bostadsrättförening i färd med att välja ny styrelse?

Vi genomför bakgrundskontroller av era styrelse för att minimerar framtida överraskningar. Genom att utföra kontroller ger vi er bättre beslutsunderlag, är personerna lämpliga att ansvara över er löpande verksamhet eller finns avvikelser som kan komma att skada er förening. 

Genom våra bakgrundskontroller riskminimerar ni i er bostadsrätt och reducerar risk för framtida svårigheter och tråkigheter.

Personer som inte är folkbokförda i Sverige, behöver bolagsverket ha bestyrkta kopior på pass eller annan nationell ID-handling. Vi utfärdar rapporter och äkthetsintyg på dessa handlingar för era nyvalda personer i styrelsen.

Vi utreder specifika avvikelser på er begäran, kontakta oss redan idag!