Avlastningssamtal samt krisstöd

Avlastningssamtal samt krisstöd

Är ni i behov av avlastningssamtal eller krisstöd på er arbetsplats? Vi har lång erfarenhet och utbildning i att hantera situationer som kan uppstå i den psykiska hälsan på just er arbetsplats. Exempel på händelser kan vara;

  • Sjukdom
  • Olycksafall
  • hot om våld
  • Lång- eller kortvarig stress
  • Andra svåra eller traumatiska händelser

Psykisk hälsan kan påverkas mycket snabbt av ovan orsakande händelser. Som arbetsgivare kan det vara mycket svårt att hantera och i vissa lägen inte lämpligt. Vikten av avlastningssamtal eller krisstöd i den akuta fasen är mycket viktig för att minimera risken för sjukfrånvaro och psykiskt lidande för den berörda.

Vi har också tillgång till legitimerad psykoterapeut vid behov eller önskemål

Vi kan hjälpa er med omedelbar hjälp vid händelser som uppstår.

För vem?

 

Your Content Goes Here