Scanna pass och ID-handling

Företagsregistrering ID06

Företagsbesök

STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ - SKELLEFTEÅ

Vi hjälper er igenom processen!

Sistec – säkra företagslösningar

Vidimerade identiteter och bättre kontroll – skapar förutsättningar för en bättre arbetsmarknad

NEWS! We open up our offices abroad. Opportunity for company signatory to enroll companies and sign the agreement with ID06. Companies from neighboring countries and can access these cities that we are open in are welcome! 

Book time for company registration in our abroad office >>

ID06-tjänster

Vi skannar och vidimerar ID-handlingar för ID06-kort,
utför företagsregistreringar,
företagsbesök på er arbetsplats, orderläggningar och har full support för att hjälpa er i hela ID06 processen.

ID06-tjänster

Utbildningar

Vi utbildar inom HLR & hjärtstartare med inriktning på arbetsplatser. Mot myndighet, kommun och landsting genomför vi kvalitativa hot och våldsutbildning. Nu med öppna utbildningar inom hot & våld genom Webinar.

Utbildningar

Legal & Advice

Vi hjälper företagare med allt från ansökan av F-skatt till avtalsskrivning. Vi har senior expertis inom inköp och ekonomi. Vi kan hjälpa till med såväl upphandlingar som att vara ekonomiskt bollplank och ledningsstöd.

Legal & Advice

Validerad identitet mot HR-system

Vi validerar identiteter i rekryteringsprocesser i samband med nyrekryteringar till HR – system tillsammans med bakgrundskontroll, enligt krav och riktlinjer för företag med ISO standard.

Scanning mot HR-system

Säker arbetsplats

Vi genomför efterlevnadskontroller på ID06 anslutna arbetsplatser. Vi har full mobil kapacitet att under kontroller genomföra skanningar, registreringar, rapporter och riskanalys.

Kontroll av ID06

 Orderläggningar för ID06

Undvik dyra kostnader med personal som sitter och lägger ordrar. Vid valideringsproccen skapar vi deras kortordrar direkt på plats med rätt peronuppgifter. Vi tar hand om er orderläggning!

Orderläggning ID06-kort

Sistec finns i stora delar av Europa

Våra fasta driftställen finns i Sverige och Estland. Genom vår mobila enheter med dokumentstekniker och seniora konsulter når vi även ut till ett stort antal europeiska länder. Vår målsättning är att vi under 2020 kommer att erbjuda våra utlandstjänster i samtliga länder inom EU.

Anmäl er till nyhetsbrev från Sistec!

Få information angående nyheter i D06-systemet, utbildningar för era anställda på arbetsplatserna, information hur ni skapar bättre avtal, kontroller vid rekryteringar eller upphandlingar och efterlevnaden av dessa kontroller – Allt för ett bättre och sundare företag och arbetsmiljö!

Följ oss på Linkedin