Validerade identiteter

Företagsregistrering ID06

Företagsbesök

Vi finns över hela Sverige och utomlands

Vi hjälper er igenom processen!

ID06-tjänster

Vi skannar och validerar identiteten för ID06-kort, utför företagsregistreringar, företagsbesök på er arbetsplats, orderläggningar och har full support för att hjälpa er i hela ID06 processen.

ID06 relaterade tjänster >>>

Säkerställ identitet inför anställning, digital access eller avtal!

Vi validerar identiteter och granskar dokument i rekryteringsprocesser inför anställning. Vi validerar även identiteter för behörighetssystem, tjänstekort eller andra accesslösningar.

Scanning mot HR-system och accesslösningar >>>

Företagsservice för utländska entreprenörer 

Vi hjälper företagare med bland annat ansökan av F-skatt, Sink och A-skatt. Anmälan till utstationeringsregistret hos arbetsmiljöverket samt annan juridisk rådgivning för att kunna bedriva verksamhet i Sverige.

Företags service >>>

Säker arbetsplats – fysiska ID06 kontroller på er arbetsplats

Vi genomför efterlevnadskontroller på arbetsplatser anslutna till ID06. Vi har full mobil kapacitet att under kontroller kunna genomföra skanningar, registreringar, rapporter och riskanalyser.

Kontroll av ID06 på arbetsplatser >>>

Utbildningar 

– Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA (ungdom, vuxen och äldre)
– Första hjälpen och HLR
– Hot och våld på arbetsplats
– PDV (pågående dödligt våld) mot skola, arbetsplats eller utsatta yrken

Utbildningar

Sistec finns i stora delar av Europa

Våra fasta driftställen finns i Sverige och Estland. Genom våra mobila enheter med dokumenttekniker och seniora konsulter når vi även ut till ett stort antal europeiska länder. Vår målsättning är att vi under 2021 kommer att erbjuda våra utlandstjänster i samtliga länder inom EU.

Följ oss på Linkedin

I samarbete med: