Utbildningar för arbetsplatser

Öppna utbildningar inom hot & våld på arbetsplatsen

Vi genomför öppna utbildningar i Östersund och Stockholm

Anmäl dig här >>

HLR OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Riskorientering

Akuta bedömningar

HLR

Hjärtstartare 

Vårdande åtgärder

Efterarbete

LÄS MER OCH BOKA UTBILDNING >>>

HOT OCH VÅLD PÅ ARBETSPLATSEN

Lagstiftningar

Riskinventering

Händelsestyrda rutiner

Konflikthantering

Mental träning 

Krishantering

LÄS MER OCH BOKA UTBILDNING >>>