Sedan starten 2018 har Sistec validerat identiteten på tusentals svenska och utländska medborgare. Sedan 2021 har även ett statligt aktiebolag insett vidden av skuggsamhället och vilka konsekvenser det kan medföra att ha illegal arbetskraft anställd. Det kan kosta företaget enorma summor, företrädare kan bli dömda för brott och varumärket kan ta skada. 

Under 2020 och delar av 2021 var det vanligt att man använde falska identiteter med förfalskade pass och nationella ID-kort från EU-stater, främst Bulgarien och Slovakien. Tidigt 2021 dök nationella ID-kort från Belgien upp som en bubblare, men sedan dess har denna dokumenttyp fått ett nytt utseende och förbättrade säkerhetsdetaljer vilket gör dem svårare att förfalska. 

Sedan februari 2022 har vi noterat en ny trend där man i stället använder sig av sin riktiga identitet. Uteslutande rör det sig om medborgare från länder utanför EU/EES som i samband med våra kontroller uppvisar äkta pass, men innehar förfalskade arbets- och uppehållstillstånd eller permanenta uppehållstillstånd som uppges vara utfärdade i Bulgarien, Grekland, Italien, Slovakien och Tjeckien. Förfalskningarna är mycket välgjorda och går sällan att avslöja med blotta ögat. 

Fem enkla punkter att ha i åtanke när du kontrollerar någons dokument: 

  1. Stavfel i dokumentet. Statligt utfärdade dokument innehåller ytterst sällan eller aldrig stavfel. 
  2. Avvikande typsnitt eller snett tryckta uppgifter. 
  3. Nervöst beteende, flackande blick hos personen som lämnat över dokumentet till dig. 
  4. Lita på magkänslan. Känns det som att något är fel så är det med största sannolikhet så. 
  5. Anlita Sistec och ta hjälp av vår expertis för att kontrollera och verifiera identiteten och rätten till arbete. 

Sammanlagt har vi under det senaste halvåret omhändertagit ett stort antal förfalskade ID-handlingar och uppehållstillstånd. Med din hjälp kan vi tillsammans dra in mer skattepengar till Sverige och genom träget arbete eliminera skuggsamhället.