TIDSBOKNING SKELLEFTEÅ

Tidbokning för ID-scanning i Skellefteå, Kanalgatan 77 – våning 1

På grund av COVID-19 så är det ingen drop-in för tillfället.

Grupper större än 3 ber vi att inte alla kommer upp samtidigt eftersom vi delar väntutrymme med andra företag.

OBS! Körkort är ej giltig ID-handling enligt ID06 riktlinjer, körkort oavsett nationalitet går ej att scanna!

Innan tidsbokning, kontrollera att Ni eller personen som ska komma har rätt ID-handling för att verifiera sig.

Länk till godkända pass och ID-handlingar >>
  • Rätt nationalitet i kortordern, nationaliteten på personens pass eller ID-handling som ska skannas.

  • Lägg in personnummer enligt passet/ID-handling som ska skannas.

  • Om utländsk medborgare även har svenskt personnummer, infoga detta under det utländska personnumret enligt beskrivning i orderportalerna.

  • Innan scanning av pass/ID-handling, se till att kortorder är lagd hos någon av kortleverantörerna.

  • Emailadressen ska vara till personen som ska ha ID06-kortet.

  • Mobilnummer till personen som ska ha ID06-kortet för SMS-kod.

Följ länken här till kundzon för ombokningar eller avbokningar i Skellefteå >>