Säker utlämning av brev och paket med validerad identitet.

Bedrägerierna har ökat från att vara lavinartat till en tsunami. Polisens resurser räcker inte till och uppklarningen är otroligt liten. Många upplever att processen att få tillbaka varan eller pengarna är minimal.

Sistec leverar nu en säker hantering av brev och mindre paket till företag och privatpersoner. Hos oss kan ni som företag eller privatperson lämna in brev eller mindre paket, max 2 kilo, på vårt serviceställe i Stockholm.

Har ni känslig information, överlämningar av varor eller gods som ni vill säkerställa att utlämning sker till rätt person. Anlita oss att vidimera identiteten under ett fysiskt möte!

Vi validerar identiteten genom digital skanning av pass eller nationella ID-handlingar. Vi upptäcker fusk och manipulation av identiteter. Genom att anlita oss för hantering av era brev eller paket, säkerställer ni även att rätt person får det i sin besittning.

Enkel process och säker paketutlämning med Sistecs validerad identitet vid privatpersoner

Vid inlämning av brev eller paket tar vi alla uppgifter på mottagaren från avsändaren. Vi skannar avsändarens ID-handlingar för en äkthetskontroll samt en okulär besiktning av personens ID-handlingsbild mot fysisk person. Vid inlämningstillfället så erhåller avsändaren en kod som avsändaren skickar till mottagaren med adress till utlämningskontor.

Mottagaren besöker utlämningsstället med pass / nationellt ID och den kod som erhölls under inlämningstillfället från avsändaren. Vi skannar då mottagarens ID-handlingen digitalt för att säkerställa äktheten. Under det fysiska mötet granskas ID-handlingen mot person för att säkerställa bild på handlingen men även från handlingens chip.

När alla uppgifter stämmer med avsändarens uppgifter, lämnas brevet eller paketet ut. Avsändaren och mottagare erhåller kvitto på genomfört utlämnande.

Kunders behov inom myndigheter och företag

Vid delgivning av material eller beslut

Säkerhetsställ att rätt person får dokument i sin besittning.

Ett alternativ när dokument inte ska skickas digitalt.

För privatpersoner och företag

Säkerhetsställ att brev eller paket inte försvinner på vägen och att rätt person hämtar ut.

Undvik bedrägeri, låt kunden betala direkt på plats med rätt identifiering.

För företag

Känsligt material som inte ska skickas per e-post kan lämnas in på våra servcieställen för att säkerhetsställa att rätt förträdare hämtar upp. Ex vid delgivningar .

Vi erbjuder upphämtning av brev och paket inom Stockholmsområdet, all utlämning sker under fysiskt möte med adressat.

Fysiskt möte krävs med både den person som lämnar in godset tillika mottagaren av godsett. Vi arbetar inte med fullmakter utan genomför enbart transaktion mellan de 2 involverade parterna.

Betalning sker på plats och kan genomföras av både avsändaren och mottagaren. Informationen hurvida vem som ska betala för förmedlingen ska vara klar och tydligt vid överlämnande av gods från avsändaren. Utan erlagt betalning, hämtas brevet eller paketet av avsändaren och full betalning erläggs.

Brev eller paket ligger enbart kvar i 7 dagar . Har ingen hämtat så kontaktas avsändaren för upphämtning.

Utlämnande av brev eller paket

595 / SEKper kolli
  • Validerad ID – både på utlämnare och mottagare
  • Okulär besitning
  • Kvittensrapport
  • Extra avgift tillkommer vid upphämtning

För företag som vill bli avtalskunder

Har ni regelbundna utlämningar av varor, känslig information eller andra tjänster som behöver en validerad identitet innan utlämning, kontakta oss direkt till vår säljavdelning på [email protected].

Inom Stockholms området har vi även tjänsten att hämta upp era brev eller paket direkt på er arbetsplats. Vi har mobila lösningar och alla våra dokuments tekniker har lång erfarenhet att granska dokument under fysiska möten direkt på plats.

Serviceställe