Vet ni vem ni rekryterar? Säkra identiteten på er kandidat före anställning!

Vi erbjuder inför nyanställning en validerad identitet på personen ni ska anställa. Ni som beställare erhåller fullständig rapport över äktheten i identiteten till era interna system. Vi granskar äktheten och säkerställer vem som har rätt att arbeta i Sverige. För att ytterligare stärka detta kan valideringen kompletteras med en bakgrundskontroll.

Falska EU-pass och AT/UT från olika EU-länder toppar försäljningslistorna över falska dokument på Darknet. Därför ska du aldrig acceptera ett id-kort eller körkort som giltig ID-handling. Vänd er istället till Sistec och be er anställde ta med sitt nationella dokument för att vi ska kunna validera dennes identitet.

Vi har upparbetade processer och finns runt om i Sverige.

Läs mer och kontakta oss för säkra identifieringar på Er arbetsplats >>