Information ID06-skanning

ID06

Den 20:e oktober 2018 införde ID06 AB en ny kortstandard. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på Sveriges byggarbetsplatser.

Den nya standarden är att öka säkerheten och säkra identiteten och kopplingen mellan kortinnehavare och företaget. Därmed minimeras risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras.

Sistec är skanningspartner till ID06 och genomför skanningar av ID-handlingar efter deras krav och riktlinjer.

Företagsregistrering ID06 >>
Företagsregistrering utomlands >>
Arbetsplatsbesök skanningar >>
Hjälp med F-skatt ansökan >>

SKANNING FÖR ID06-KORT

För de anställda som saknar BankID, genomförs en ID-skanning på något av våra kontor. Detta måste ske personligen i ett fysiskt möte tillsammans med godkänd ID-handling.

Efter genomförd godkänd ID-skanning, skapar personen som ska ha kortet ett eget konto hos ID06 och godkänner kortordern.

När kortet levererats så loggar personen in på sitt ID06-konto och aktiverar kortet

ID06 kort Skanning

399 / SEKPerson

LMA

ID06 LMA kan beställas för asylsökande med LMA-kort som anställs eller får praktikplats på företag.

ID06 LMA kan även beställas för personer som väljer att ansöka arbetstillstånd men fortfarande är i Migrationsverkets handläggningsprocess.

ID06 kort LMA Skanning

795 / SEKPerson

Vid kortbeställning ska kopia av LMA-kort och kopia av anställningsbevis bifogas. Vid skanning av LMA-kortet ska av Migrationsverket vidimerad kopia av passhandling medtagas om inte sökanden har en passhandling i original i sin besittning. En vidimerad kopia av ens passhandling kan beställas från Migrationsverket förutsatt att verket har en sådan omhändertagen, det snabbaste sättet är att personligen uppsöka ett av migrationsverkets nationella servicecenter och på plats begära en kopia men det går även att maila begäran till [email protected].

Om förutsättningarna enligt ovan inte är uppfyllda kan en ansökan om ID06 LMA-kort inte godkännas. Detta innebär att om det saknas LMA-kort i original och åtminstone vidimerad kopia av passhandling så är det inte möjligt att beviljas ett ID06 LMA-kort.

When ordering a card, a copy of the LMA card and a copy of the employment certificate must be attached. When scanning the LMA card, a copy of the passport document certified by the Swedish Migration Agency must be included unless the applicant has an original passport document in his possession. A certified copy of ones passport document can be ordered from the Swedish Migration Agency, provided that the agency has such a document in its possession, the quickest way is to personally visit one of the agency’s national service centers and request a copy on site but it’s also possible to send an e-mail to [email protected].

If the above conditions are not met, an application for ID06 LMA card cannot be approved. This means that if there is no LMA card in the original and at least a certified copy of the passport document, it is not possible to grant an ID06 LMA card.

Manual ocular controls of ID-documents for ID06-account

Employees from the countries below need to manually register their ID documents in the ID06-portal, special time booking in Stockholm – Göteborg – Skellefteå

Andorra
Antigua and Barbuda
Armenia
Angola
Barbados
Bangladesh
Burkina Faso
Bahrain
Burundi
Benin
Brunei Darussalam
Bolivia
Bahamas
Bhutan
Botswana
Belize
Congo
Central African Republic
Congo
Cuba
Cabo Verde
Djibouti
Dominica
Fiji
Micronesia
Gabon
Grenada
Gambia
Guinea
Equatorial Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Honduras
Haiti
Indonesia
Jamaica
Kenya
Cambodia
Kiribati
Comoros
Saint Kitts and Nevis
North Korea
Laos
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Libya
Monaco
Madagascar
Marshall Islands
Mali
Myanmar
Mauritania
Mauritius
Maldives
Malawi
Mozambique
Namibia
Niger
Nicaragua
Nepal
Nauru
Oman
Papua New Guinea
Palau
Qatar
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles
Sudan
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Suriname
South Sudan
El Salvador
Eswatini
Chad
Togo
Tajikistan
Timor-Leste
Turkmenistan
Tunisia
Tonga

Trinidad and Tobago
Tuvalu
Tanzania, United Republic of
Uganda
Saint Vincent and the Grenadines
Vanuatu

Timebooking for countries above >>>

Manuell verifiering av ElevID

Är ni en skola i behov av att manuellt verifiera elever?

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Skellefteå. På samtliga av våra kontor kan vi skanna de elever som inte har BankID eller inte har signeringsrätt på sitt BankID.

Vi kan även genomföra skolbesök, ett mobilt team kommer då ut till er skola och genomför skanningar på plats med eleverna. Kontakta ID06 om ni har behov att vi kommer till er skola.

Leveransadress till Sistecs kontor i Stockholm, Malmö eller Göteborg

Har ni personal som saknar adress för leverans av ID06-kort i Sverige kan ni använda er av någon av våra fasta kontor. 

400 SEK ex moms per kort – Betalning sker på plats vid utlämning
Vi hjälper till att aktivera kortet i samband med utlämningen!

Vid leveransadress vid orderläggning på era ID06-kort, välj något av följande adresser:

Sistec Malmö

Sundskajen 12

216 43 Malmö

Sweden

Sistec Göteborg

Klippan 1E

414 51 Göteborg

Sweden

Sistec Stockholm

Storgatan 26

171 63 Solna

Sweden