Kortorderadministration för ID06-kort

Vi tar hand om all administration av ID06-kort för era anställda!

Vi avlastar er med all korthantering. Undvik dyra administrativa kostnader i samband med ert företags orderläggningar. Gör som många andra – låt oss ta hand om allt, vi är experter på systemet och har full support på ett flertal språk.

 

Orderläggning för anställd inom EU

Innan er personal kommer till arbetsplatsen så besöker de ett av våra kontor. På kontoret tar vi bild, läser ut alla personuppgifter från rätt dokument in i ordern hos kortleverantör.

Utländska företag behöver enbart skicka in A1-intyget i förväg eller att personen har med sig dokument på plats.

Det innebär att vi tar hand om era nya ordrar, omläggning av ordrar och har kontakt med kortleverantörens support.

Spar tid och onödig administration – vi hjälper er igenom hela processen!

Orderläggning för anställd utanför EU

Innan er personal kommer till arbetsplatsen så besöker de ett av våra kontor. På kontoret tar vi bild, läser ut alla personuppgifter från rätt dokument in i ordern hos kortleverantör.

Ni som företag förbereder personalens papper med kopia på arbetstillståndet, anställningavtalet, kopia på eventuella andra tillstånd eller att personen har med sig dokument på plats..

Det innebär att vi tar hand om era nya ordrar, omläggning av ordrar och har kontakt med kortleverantörens support.

Spar tid och onödig administration – vi hjälper er igenom hela processen!

Kontakta oss om hur vi kan hjälpa er med er full administration direkt innan projektstart, eller bara kom in till ett av våra kontor så hjälper vi er direkt på plats!

EU/EES medborgare som är anställda i UTLÄNDSKT FÖRETAG

ID06-kort kan utfärdas för:

Maximalt 25 dagar om inte Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan, särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt finns.

 – Krav på att A1 intyg eller anmälan om A1 finns bifogad i orderläggning.

 – Endast 3 ID06-kort med 25 dagars giltighetstid får beställas för samma person under ett kalenderår om inte ett mottagningskvitto ifrån Skatteverket finns.

Maximalt 3 månader om inte svenskt person- eller samordningsnummer finns.

 – Krav på Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt finns bifogad i orderläggning.

 – Krav på att A1 intyg eller anmälan om A1 finns bifogad i orderläggning

Maximalt 24 månader men endast till och med A1 intygets giltighetstid och om svenskt person- eller samordningsnummer finns.

 – Krav på svenskt person- eller samordningsnummer.

 – Krav på att A1 intyg eller anmälan om A1 finns bifogat beställning.

EU/EES medborgare som är anställda i SVENSKT FÖRETAG

ID06-kort kan utfärdas för:

Maximalt 25 dagar om inte Skatteverkets digitala mottagningskvitto på ansökan om särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt finns.

– Inget ID06-kort får sen inte beställas för samma person en gång till utan ett mottagningskvitto från Skatteverket.

Maximalt 3 månader om inte svenskt person- eller samordningsnummer finns.

 – Krav på Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt finns bifogad i orderläggning. 

Maximalt 5 år när svenskt person- eller samordningsnummer finns.

– Krav på svenskt person- eller samordningsnummer.

ID06 cards for third country citizens >>>
ID06 card LMA for 1. asylum seekers and 2. track changer >>>

Kortorderläggning ID06

595 / SEKperson
  • Foto på plats
  • Vi lägger in alla uppgifter