Öppna utbildningar inom hot och konfliktreducerande åtgärder på arbetsplatsen.

Vi har lång erfarenhet av hot och konfliktreducering med krishantering. Boka våra öppna utbildning där Du tillsammans med oss identifierar uppkomna stressfulla situationer. Vi tillhandahåller Er verktygen!

I arbetslivet hamnar många anställda ibland i svåra och stressfulla situationer, oavsett vad man har för yrke.

Det kommer regelbundet information om arbetstagare och chefer som hamnar i svåra situationer, där man upplever hot och svårigheter med stresspåslag. Det har då visat sig hur viktigt det är att vara mentalt förberedd. Det är avgörande för utgången av händelsen!

Hur reagerar, hanterar och processar vi händelser där hot eller våld förekommit eller på annat sätt? Har Du varit i en högstressande situation inom arbetet? Förebyggande arbete och tydliga handlingsplaner hjälper oss i en sådan situation, både innan, under och efter att händelsen ägt rum.

Det vi också måste komma ihåg är det viktiga efterarbetet efter en jobbig händelse, för att inte tappa tryggheten!

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till arbetsgivare och anställda te.x skyddsombud samt från HR-organisationen.  Exempel på verksamheter är från kommun, myndighet, sjukvård, församlingar, skolor eller andra områden där anställda kan tänkas hamna i svåra och obehagliga situationer.

Efter utbildningen kan dessa personer hjälpa till att skapa krisplaner för arbetsplatsen och stötta kollegor i stressande eller hotfulla situationer.

I denna heldagsutbildning får du de tre viktiga delarna för bästa hantering av hotfulla och stressande situationer: 

Det förebyggande arbetet | Agerande under en pågående händelseKrishanteringen efteråt

Delar av kursinnehållet

 • Arbetsmiljölagen

 • Mental förberedelse

 • Besökare arbetsplats

 • Riskinventering

 • Bemötande

 • Hembesök

 • Krishantering

 • Brottsbalken

 • Kommunikation

 • Stress- och krisreaktioner

 • Egna gränssättningen

 • Nödvärnsrätten

 • Konfliktsignaler

 • Krisens ABC

Varmt välkomna hälsar

Handledning, Psykoterapi & Utbildning

Präst, leg psykoterapeut, handledare och författare. Katarina har över 28 års erfarenhet från bland annat Polisen, där hon arbetat i 14 år samt från Försvarsmakten att utbilda och hantera olika former av krishändelser. Katarina har även erfarenhet från POSOM-arbete och krisgruppers arbete på skolor och arbetsplatser.

Har skrivit boken ”Döden på arbetsplatsen – en handbok för chefer och arbetsledare. Katarina är även en uppskattad föreläsare i svåra samtal, sorg och risk- och sårbarhetsanalyser.

Katarina Tingström, AB Bergsgatan - Handledning, Psykoterapi & Utbildning

Krishantering, konfliktreducering & PDV

Thomas har tidigare arbetat som polis 15 år i Stockholm och har erfarenheter från olika specialenheter inom polisen samt utbildat poliser i konflikthantering, mental förberedelse och stresshantering.

Thomas utbildar ledning och personal i våldsamma, hotfulla och stressfyllda situationer i grundskolor samt gymnasieskolor i landet. Han utbildar även i förebyggande hot och våld för kommuner, regioner och myndigheter. Thomas är även HLR instruktör med gedigen kunskap vid akuta åtgärder.

Thomas Delin, Sistec AB

Boken – Döden på arbetsplatsen – av Katarina Tingström ingår i utbildningen 

Anmälan

Anmälan är bindande och hela kursavgiften faktureras innan kursstart.

Om kursen blir inställd p g a för få deltagare betalas hela summan tillbaka.
Platsen kan överlåtas till annan på samma arbetsplats utan extra kostnad.

Max 20 stycken deltagare per öppen utbildning

Utbildningar 2019 / 2020

Datum: 16 januari 2020
Plats: Folkets Hus Östersund
Tid: Klockan 09.00-16.00

Pris 2795 SEK – Ex moms
För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår
Anmälan senast den 13 december 2019

Datum: 31 januari 2020
Plats: Dalarnas Hus, Vasagatan 46 – STOCKHOLM
Tid: Klockan 09.00-16.00

Pris 2795 SEK – Ex moms
Anmälan senast den 20 december 2019

Anmälningsformulär

Kontaktformulär

Har ni frågor angående utbildningarna, kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.