Sistec AB

Vi som ligger bakom företaget har många års erfarenhet inom olika säkerhetssystem, säkerhetsapplikationer och affärsområden. Vi har polisiär bakgrund med arbete mot grov organiserad brottslighet, flera års erfarenhet från Säkerhetspolisen beträffande säkerhetsarbetet runt den centrala statsledningen. Bred erfarenhet av att arbeta med ekonomi och inköpsfrågor inom stora företag, såväl i Sverige som globalt. Lång erfarenhet av att arbeta med upphandlingar, avtalsfrågor och ekonomi såväl i Sverige som Europa med stora kunder med höga krav. 

Vi har stort kontaktnät inom olika säkerhetsorganisationer, statliga myndigheter och aktörer vilket vi ser som en styrka för att kunna driva kompetens i framkant beträffande nya trender och behov. Genom vår bakgrund och kontaktyta har vi som personer stort rättspatos och kan hantera uppkomna situationer där påtryckningsmedel eller annan konflikt kan uppkomma.

I samarbete med:

Sistec finns i stora delar av Europa

Våra fasta driftställen finns i Sverige. Genom vår mobila enheter med dokumentstekniker och seniora konsulter når vi även ut till ett stort antal europeiska länder. Vår målsättning är att vi under 2022 kommer att erbjuda våra utlandstjänster i samtliga länder inom EU.