ID06

Från och med 20:e oktober 2018 inför ID06 AB en ny kortstandard. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på Sveriges byggarbetsplatser. Den nya standarden är att öka säkerheten och säkra identiteten och kopplingen mellan kortinnehavare och företaget. Därmed minimeras risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras.

Syftet med den nya anslutningen är att säkerställa att de justa företagen som följer de lagar och regler som råder på svensk arbetsmarknad, skall kunna beställa ID06-kort till sina medarbetare och de företag som inte är justa och inte sköter sig, inte får tillgång till ID06-kort.

Viktiga datum

Efter den 20 juni 2019 kommer ditt gamla ID06-kort inte längre att fungera, även om den tryckta giltighetstiden på kortet visar ett senare datum.

Stänger portalen för de gamla ID06-korten, då går det bara att beställa den nya korttypen.

Kontakta oss!

Frågor om passcanning, kontakta vår support idag!

Kom in till kontoret på Kungsholmen och scanna ditt pass idag. Vänta inte!
Kontakta oss!