Arbetsplatskontroller

Stickprovskontroller/efterlevnadskontroller ID06

Det nya ID06-kortet med (LoA2) höjer säkerheten på arbetsplatsen på många olika nivåer. Idag finns upprättade avtal att samtliga som befinner sig på arbetsplatsen skall inneha och bära det nya korten av standarden (LoA2).

Arbetsplatskontroller är en mycket viktig del i kedjan för att minska fusk, ökad säkerhet och hålla hög tillförlitlighet i hela systemet.

Kontroller av ID06-kort och arbetsplatsförhållanden

Är ni behov att kontrollera att arbetsplatsen följer de krav och riktlinjer som är upprättade i enlighet med avtal och ID06, kontakta oss! Vi har stor erfarenhet och stort kunnande i arbetet runt de riktlinjer och krav som ställs för att vara verksam med företag och individ på byggarbetsplatser i Sverige.

Under våra kontroller har vi även med oss skanningsteam för att kunna processa och hantera situationer med obehöriga arbetare och UE.

Med vår kompetenta personal skapar vi förutsättningar för helhetsbilder och vi upptäcker fusk. Vi har redskap och utrustning för att tillgodose de personer som är villiga att följa de uppställda krav och riktlinjer direkt på plats.

Axplock av våra tjänster i samband med kontroller

Vi som säkerhetsföretag och ackrediterad partner till ID06 erbjuder följande tjänster:

  • Kontroll vid insläpp (aktiva Loa2-kort/LMA-kort)
  • Kontrollera galler, staket och grindar
  • Fungerar som ett stöd till befintlig personal under kontroller med vår unika kompetens
  • Dokumentation med rapport om verklig situation på arbetsplatsen
  • Konsekvensanalys för storbolaget/byggherre som anlitar UE, när problem uppstår.
  • Kan fungera länken och medlingen mellan UE och byggherre.

Under kontrollerna kommer vi även ha mobil utrustning på plats för att möta upp de företag eller personer som vill göra rätt för sig.

Utökade kontroller på arbetsplatser under våren 2020!

Sistec utökar sin verksamhet och kommer under våren genomföra ett större antal kontroller på arbetsplatser runt om i Sverige. Vi arbetar för en sund och konkurrenskraftig arbetsmarknad och arbetar aktivt för att motverka fusk.

På plats kommer vi med hjälp av vår utrustning kunna skanna, registrera företag, skapa ordrar och biträda med support-kunskaper.  Vi erbjuder ett helt koncept och tanken är att underlätta och hjälpa företag att få ordning och reda på sitt företag och anställdas behörigheter.

Genom mångåriga erfarenheter i dokumentation och utredning – vet vi vikten av ordentliga rapporter som skapar helhetsintryck samt underlag för vidare handläggning och beslut.Vi underlättar för storbolag / byggherrar att stärka sitt varumärke i arbetet mot svart arbetskraft.

 

Är ni intresserade av att Sistec genomför kontroller (stickprov) på arbetsplatser, kontakta oss redan idag! Vi skräddarsyr helt enligt era behov.

Kontakta oss direkt på: [email protected]

Telefon: 010-179 00 90