Arbetsplatskontroller

Stickprovskontroller/efterlevnadskontroller ID06

Det nya ID06-kortet med (LoA2) höjer säkerheten på arbetsplatsen på många olika nivåer. Idag finns upprättade avtal att samtliga som befinner sig på arbetsplatsen skall inneha och bära det nya korten av standarden (LoA2).

Arbetsplatskontroller är en mycket viktig del i kedjan för att minska fusk, ökad säkerhet och hålla hög tillförlitlighet i hela systemet.

Kontakta oss direkt på [email protected] om ni är intresserade av att vi kommer och kontrollerar er arbetsplats. Vid kontrollen kontrollerar vi att personalen har aktiva och godkända ID06 kort, legitimation, kontroll mot er UE-lista, skyddskläder och den allmänna bedömningen på byggarbetsplatsens inhängnad.

Under kontrollen har vi med oss full utrustning för att administrera företag eller personer som saknar ID06, vi hjälper er med både förebyggande åtgärder och ren administration direkt på plats!

Kontroller av ID06-kort och arbetsplatsförhållanden

Är ni behov att kontrollera att arbetsplatsen följer de krav och riktlinjer som är upprättade i enlighet med avtal och ID06, kontakta oss! Vi har stor erfarenhet och stort kunnande i arbetet runt de riktlinjer och krav som ställs för att vara verksam med företag och individ på byggarbetsplatser i Sverige.

Under våra kontroller har vi även med oss skanningsteam för att kunna processa och hantera situationer med obehöriga arbetare och UE.

Med vår kompetenta personal skapar vi förutsättningar för helhetsbilder och vi upptäcker fusk. Vi har redskap och utrustning för att tillgodose de personer som är villiga att följa de uppställda krav och riktlinjer direkt på plats.

Axplock av våra tjänster i samband med kontroller

Vi som säkerhetsföretag och ackrediterad partner till ID06 erbjuder följande tjänster:

  • Kontroll vid insläpp (aktiva Loa2-kort/LMA-kort)
  • Kontrollera galler, staket och grindar
  • Fungerar som ett stöd till befintlig personal under kontroller med vår unika kompetens
  • Dokumentation med rapport om verklig situation på arbetsplatsen
  • Konsekvensanalys för storbolaget/byggherre som anlitar UE, när problem uppstår.
  • Kan fungera länken och medlingen mellan UE och byggherre.

Under kontrollerna kommer vi även ha mobil utrustning på plats för att möta upp de företag eller personer som vill göra rätt för sig.

Kontroll BAS

Det är en enkel kontroll på arbetsplatsen men skapar en stor helhet för dig som beställare. Under en kontroll BAS genomför vi kontroller av arbetarnas ID06-kort, dokumenterar personens arbetsgivare, bärande av skyddskläder och kontroll av områdets staket, galler och grindar.

Kontroll HELHET

Allt som ingår i BAS men här validerar vi samtligas ID-handlingar genom att skanna dem för äkthetskontroll för att upptäcka fusk med EID. Vi utreder även i efterhand alla oklarheter med utförliga rapporter i nära dialog med er som uppdragsgivare. Våra kontroller i ert systematiska arbete kan även kombineras med dolda kontroller av arbetsplatsen eller att säkerställa att ingen är alkohol eller drogpåverkad på arbetet.

Hot och våldutbildning för kontrollanter och inspektörer

Många kan uppleva att fysiska kontroller inom eget led känns olustigt, att det är svårt att behärska det fysiska mötet eller rent av upplever stress. Vi skapar förutsättningar med utbildningen att bygga trygghet på arbetsplatsen, stärker beslutsfattaren samt individen att bemöta och agera på andra människors beteenden och ageranden under dessa situationer.

Kontakta oss om ni vill utrusta era kontrollanter eller inspektörer med ytterligare kunskap och verktyg för ett säker arbete ute på plats. Vi har unika kunskaper inom bemötandetekniker, förebyggande arbete och mental träning för att varsebli kommande situationer.

Är ni intresserade av att Sistec genomför kontroller (stickprov) på arbetsplatser, kontakta oss redan idag! Vi skräddarsyr helt enligt era behov.

Kontakta oss direkt på: [email protected]

Telefon: 010-179 00 94