Inköp & ekonomisk konsultation

Vet ni vem ni anlitar?

Vi är experter på inköp, vi finns här för er och hjälper er med inköpskonsultation, upphandlingar och avtalsfrågor.

Vi har lång och bred kompetens inom inköp och erbjuder bl.a. tjänster som: bakgrundskontroller, analyser av affärsrisker, Spendanalyser, upprättande av inköpspolicys, kategoriplaner, upphandlingar och avtalsförfattande.

Behöver ni interimslösning eller expertis inom någon specifik kategori tveka inte att kontakta oss. Vi vill särskilt lyfta fram vår expertis inom säkerhetsrisker och kontroll av ekonomiska flöden.

Har ni kontroll på era underleverantörer?

 • Avsaknad F-Skatt
 • Bytt företagsnam
 • Ny adress
 • Konkurs
 • Skulder hos Kronofogden
 • Saknar information om organisationsnummer
 • Inaktiva gironummer
 • Felaktiga koppling mellan gironummer och organisationsnummer.
Kontroll befintlig Leverantörsdatabas 
Samtliga leverantörer körs mot internationell databas för kontroll avvikelser/risker. 
Månadsvis Heads- Up
Vi bevakar hela leverantörsdatabasen och rapporterar månatligen uppkomna notiser. 
Nya leverantörer
Sistec utför utökad kontroll inför avtalssignering.

Positiv bonuseffekt vid genomgång av leverantörsregister. 

Generellt brukar antalet leverantörer vara för många, vilket i regel genererar en högre prisbild, lägre kvalitet och sämre servicegrad mot er som beställare. Detta är relativt välkänt men oftast lever ”problemet” kvar då det inte utgör ett stort bekymmer för dagen och att något annat är viktigare för stunden. Ett problem som sällan talas om är säkerheten och valet av leverantör, vad händer om leverantören är kriminell, begår brott eller ställer till stor skada för er eller er kund?

Avtal och anbudskontroll

Genom att under många år ha läst 100- tals anbudsförfrågningar och SLA- krav, samt att ha speglat dessa för att upphandla eller utföra tjänsten i egen regi, vågar vi sticka ut hakan och säga att vi har mycket stor erfarenhet av området.

Många företag utnyttjar gladeligen missar för att vinna ett anbud genom att prisa in sig, många gånger räknar offererande företag iskallt med att ta bra betalt för kringtjänster och otydligheter eller missar som inte framgår i förfrågningsunderlag.

En miss eller otydlighet i ett förfrågningsunderlag kan lätt bli kostsamt och exemplen är många och ofta genanta, hur kunde det ske?

Genom vår mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa upphandlande företag eller myndighet att riskminimera.

Kontakta oss förutsättningslöst så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er!

 • Affärsrisker

 • Avtalsefterlevnad

 • Policyefterlevnad

 • Leveranssäkerhet

 • Uppföljning

 • KPI

 • Riskminimera

Affärsrisker

Vikten av identifiering av affärsrisker har aldrig varit mer aktuell. Som professionell inköpare är det viktigt att likaså kunna identifiera affärsrisker i leverantörskedjan, planera framåt och vara riskmedveten.

Avtalsefterlevnad: Lever leverantören upp till våra skallkrav?

Känner leverantören till vårt företags policys och hur efterlevs dessa, kommuniceras den hur?

Hur går det för leverantören och hur fungerar vårt samarbete?

Hur säkerställs leveransen, hur ofta görs uppföljningar och hur mäts kvalitén av leveransen, KPI?

Kommer leverantören finnas kvar?

Många leverantörer går att byta ut men vad händer om leverantören är viktig eller affärskritisk?

Slutligen vad finns det för alternativ och vad kan göras för att minimera utebliven leverans om leverantören försvinner?

Föra att minimera affärsrisker är det viktigt att arbeta strukturerat och kvalitetssäkra era inköp.

TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)

Vad är er totalkostnad?

De inledande kostnaderna för köparen för att införskaffa en produkt kan lätt framstå som låg men vad är egentligen den totala kostnaden, vilka kostnader tillkommer, några dolda?

Att utvärdera totalkostnaden innebär att man inkluderar alla relevanta kostnader för att anskaffa och använda produkten, sett över den tidsperiod som denna används.

Först när denna analys är genomförd är det läge att konkurrensutsätta produkten, finns besparingspotentialen och på vilket sätt kan den i så fall realiseras?

Våra konsulter har lång erfarenhet av att se över kostnadsbild och att driva besparingsprojekt.

 • Anskaffningskostnader
  Direkta kostnader för själva inköpet, till exempel inköpspris, kostnader för frakt, installation och montering.

 • Omställningskostnader
  Kostnader för att byta leverantör eller för korrigeringar i samband med utbytet, till exempel anpassningskostnader för att kunna använda den nya lösningen.

 • Löpande kostnader
  Kostnader för hantering av produkten, till exempel försäkring, driftskostnader, service och underhåll.

 • Avvecklingskostnader
  Kostnader för att fasa ut en leverantör/produkt, vid hävning av avtal eller då avtalsperioden är slut, exempelvis återvinningskostnader, frakter.

Shared procurement

Genom Shared Procurement vill vi möjliggöra för fler att nyttja inköpsexpert för just den del ni saknar. 

Vi märker att många mindre till medelstora företag ofta betalar för mycket för varor och tjänster som inte avser företagets huvudsyssla eller core business. Som exempel är det få företagare som tillsätter en Fastighetschef när det skall anskaffas 8 nya kontor, likaså tillsätts ingen Fleet Manager när företaget växer och antalet tjänstebilar växt till 120 st.

Konsekvensen av detta är ofta att arbetet fördelas med innebörden att det inte blir en huvudsyssla och ett mindre fokus. Eftersom det är just ett mindre fokus blir konsekvensen lätt att kostnaden blir onödigt hög, skall tjänstebilen kosta 8.000:- eller 12.000:- i månaden? 

Genom vår unika tjänst Shared Procurement erbjuder vi specialistkunskap i området fördelat på fler företagare. Ta del av expertis från oss och betala inte mer än nödvändigt.

Aviserade prishöjningar

För att en inköpskedja skall fungera så bra som möjligt krävs vilja, kontroll och högt engagemang. Leverantörer aviserar ofta prishöjningar årligen, ibland är det kort om tid för att kunna analysera om höjningen är motiverad, vad är alternativet?

Vad blir konsekvensen för vår leverans, måste vi höja våra egna priser och hur ställer sig vår kund till det? Om inte något görs går ofta prishöjningen igenom, i ytterligare en avtalsperiod.

Känns resonemanget igen, nyttja oss för kontroll och ev. omförhandling, vi har vanan!

Underleventörsavtal / Ramavtal

Det finns många sätt att formalisera ett avtal på beroende på behov och villkor.

Vad skall ett avtal innehålla?

Om samarbetet inte fungerar som väntat kan detta få en enorm inverkan på ditt företag. Därför är det viktigt att noggrant diskutera hur du samarbetet skall se ut. Några exempel som bör specificeras tydligt är punkterna nedan:

 • Vad är syftet med samarbetet?
 • Vad ska ingå i samarbetet och vad ingår inte?
 • Vem är ansvarig för vad?
 • Fortlöpande samarbete eller bara för en viss period?
 • Finns slutdatum?
 • Går det att avsluta samarbetet tidigare, på vilket sätt?
 • Vem äger resultatet av samarbetet?
 • Behöver du konkurrensklausuler?
 • Kan du använda underleverantörer (och vem är ansvarig om något går fel?)
 • Behövs tystnadsplikt, till vilka?
 • Vad händer om någon bryter samarbetsavtalet?
 • Hur löser du tvisten?

Underleventörsavtal / Ramavtal

9995 / SEKKontrakt
 • *upp till 4 timmar
 • Standard kontrakt

Besparingspotential / Spendanalys

Ta hjälp av oss för kostnadskontroll!

Vi finns tillgängliga för att hjälpa er skapa övergripande helhetsbild över organisationens inköpsmönster. Vi tittar på era köpmönster och analyserar köpbeteenden för uppföljning över tid.

Målet är att möjliggöra strategiska ställningstaganden samt identifiera förbättringsmöjligheter och besparingspotentialer. För såväl företag som offentliga verksamhet finns det ofta pengar att spara: Erfarenhetsmässigt ska spendanalys i kombination med kategoristyrt inköpsarbete möjliggöra besparingar på 7-25 procent.

Kontakta oss redan idag och påbörja processen!

Besparingspotential finns i de flesta kategorier

Gemensamt för att kunna realiseras besparing är att arbeta strukturerat och metodiskt med kategoristyrningsarbete.

Våra konsulter kan hjälpa er att driva sådana projekt.

Sistec have senior expertise with long experience of working with contracts and purchasing agreements.

We help you formalize a clear contract!

Request form

Fill in the form and our senior specialist will contact you as soon as possible.

Click or drag a file to this area to upload.