Inköp & ekonomisk konsultation

Vet ni vem ni anlitar?

Sistec erbjuder bakgrundskontroller av leverantör, detta både genom validering av identitet som genom djupare kontroll av personerna ni överväger anlita.

Kontroll befintlig Leverantörsdatabas 
Samtliga leverantörer körs mot internationell databas för kontroll avvikelser/risker. 
Månadsvis Heads- Up
Vi bevakar hela leverantörsdatabasen och rapporterar månatligen uppkomna notiser. 
Nya leverantörer
Sistec utför utökad kontroll inför avtalssignering.

Positiv bonuseffekt vid genomgång av leverantörsregister. 

Generellt brukar antalet leverantörer vara för många, vilket i regel genererar en högre prisbild, lägre kvalitet och sämre servicegrad mot er som beställare. Detta är relativt välkänt men oftast lever ”problemet” kvar då det inte utgör ett stort bekymmer för dagen och att något annat är viktigare för stunden. Ett problem som sällan talas om är säkerheten och valet av leverantör, vad händer om leverantören är kriminell, begår brott eller ställer till stor skada för er eller er kund?

Avtal och anbudskontroll

Genom att under många år ha läst 100- tals anbudsförfrågningar och SLA- krav, samt att ha speglat dessa för att upphandla eller utföra tjänsten i egen regi, vågar vi sticka ut hakan och säga att vi har mycket stor erfarenhet av området.

Många företag utnyttjar gladeligen missar för att vinna ett anbud genom att prisa in sig, många gånger räknar offererande företag iskallt med att ta bra betalt för kringtjänster och otydligheter eller missar som inte framgår i förfrågningsunderlag.

En miss eller otydlighet i ett förfrågningsunderlag kan lätt bli kostsamt och exemplen är många och ofta genanta, hur kunde det ske?

Genom vår mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa upphandlande företag eller myndighet att riskminimera.

Kontakta oss förutsättningslöst så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er!

Shared procurement

Genom Shared Procurement vill vi möjliggöra för fler att nyttja inköpsexpert för just den del ni saknar. 

Vi märker att många mindre till medelstora företag ofta betalar för mycket för varor och tjänster som inte avser företagets huvudsyssla eller core business. Som exempel är det få företagare som tillsätter en Fastighetschef när det skall anskaffas 8 nya kontor, likaså tillsätts ingen Fleet Manager när företaget växer och antalet tjänstebilar växt till 120 st.

Konsekvensen av detta är ofta att arbetet fördelas med innebörden att det inte blir en huvudsyssla och ett mindre fokus. Eftersom det är just ett mindre fokus blir konsekvensen lätt att kostnaden blir onödigt hög, skall tjänstebilen kosta 8.000:- eller 12.000:- i månaden? 

Genom vår unika tjänst Shared Procurement erbjuder vi specialistkunskap i området fördelat på fler företagare. Ta del av expertis från oss och betala inte mer än nödvändigt.

Underleventörsavtal / Frame agreement

There are many ways to formalize an agreement, depending on the needs and conditions.

What should an agreement contain?

If the collaboration does not come as expected, it might have a huge impact for your company. Therefore, it is important to carefully discuss how you want to collaborate. For example, you should be clear with the points below.

 • What is the purpose of the collaboration?
  What should be included in the collaboration (and what should not)?
 • Who is responsible for what?
 • Should it happen on an ongoing basis or only during certain periods
 • Should it happen on an ongoing basis or only during certain periods?
 • Is there an end date?
 • Can you end the collaboration early? How?
 • Who owns the result of the collaboration?
 • Need competition clauses?
 • Can you use subcontractors (and who is responsible if something goes wrong)?
 • Need privacy, and for whom?
 • What happens if someone breaks the cooperation agreement?
 • How do you resolve disputes?

Frame agreement

9995 / SEKAgreement
 • *up to 4 hours
 • Base agreement

Besparingspotential / Spendanalys

Ta hjälp av oss för kostnadskontroll!

Vi finns tillgängliga för att hjälpa er skapa övergripande helhetsbild över organisationens inköpsmönster. Vi tittar på era köpmönster och analyserar köpbeteenden för uppföljning över tid.

Målet är att möjliggöra strategiska ställningstaganden samt identifiera förbättringsmöjligheter och besparingspotentialer. För såväl företag som offentliga verksamhet finns det ofta pengar att spara: Erfarenhetsmässigt ska spendanalys i kombination med kategoristyrt inköpsarbete möjliggöra besparingar på 7-25 procent.

Kontakta oss redan idag och påbörja processen!

Sistec have senior expertise with long experience of working with contracts and purchasing agreements.

We help you formalize a clear contract!

Request form

Contact us today if you need help to register your company for Swedish F-tax or help with application for coordination number!

Fill in the form and our senior specialist will contact you as soon as possible.

The price includes assistance with the application to the Swedish Tax Agency. Rejection of the application will not be refunded. Additional fees may be added by the tax authorities in connection with the registration.