Jak przebiega identyfikacja

waga: osoba przeprowadzająca kontrolę nie ma wpływu na jej wynik!

Kolor zielony
Dokument został przyjęty.

  • Proces wydawania karty jest w toku
  • Proszę sprawdzić pocztę e-mail. Wkrótce zostanie przesłane potwierdzenie

Kolor żółty
Nie można odczytać dokumentu. Problem z odczytem może wynikać z następujących powodów: 

  • Nieznany format
  • Zabrudzony
  • Uszkodzony dokument tożsamości

Kolor czerwony
Dokument został odrzucony. Odrzucenie dokumentu może wynikać z następujących powodów:

  • Dane w dokumencie i podane przy rejestracji nie zgadzają się
  • Dokument tożsamości został zweryfikowany i uznany za nieważny
  • Dokument tożsamości jest przeterminowany, zabrudzony lub 
 

  • Dokument tożsamości został zmieniony lub sfałszowany

Skontaktuj się z podmiotem rejestrującym zamówienie na kartę i sprawdź, czy podane dane są prawidłowe. 

Jeśli dane w dokumencie tożsamości są inne niż osoby, która się nim legitymuje, proces zatwierdzenia zostanie przerwany.