Identitetskontroll och äkthetsintyg av ID-handling

Vi genomför identitetskontroller och utfärdar äkthetsintyg till myndigheter, kommuner, privata aktörer, organisationer och företag. Vi har idag validerat över 30 000 identiteter och granskar dagligen dokument okulärt. Vi har dokumentstekniker i Stockholm, Malmö, Göteborg och Skellefteå som kan granska och vidimera äktheten i alla länders passhandlingar, nationella ID-kort, körkort, arbets- och uppehållstillstånd. 

Affärsmässiga relationer

Vare sig det är myndigheter, kommuner, privata aktörer, organisationer eller företag så kommer det upprättas ett avtal mellan två parter.

Ett avtal med fel person kan innebära långdragna och svåra tvister, stora ekonomiska förluster eller rena stölder av företagsuppgifter. 

Vi utför identitetskontroll av person bakom företaget ni ska ingå avtal med. Innan avtal kommer part in för att validera identiteten. Vi utfärdar då en rapport på att ID-handlingen är äkta och stämmer överens med fysisk person på plats. 

För utökad kontroll gör vi en företagskontroll att den vidimerade personen finns med i det bolag som ni ska teckna avtalet med. 

  • Genom ett fysiskt möte kontrollerar vi äktheten i ID-handlingen
  • Kontroll sker mot ID-handling att det är rätt person
  • Kontroll sker mot kreditupplysningsföretag att personen finns med i bolaget och rätt att teckna avtal.
  • Beställaren erhåller äkthetsintyg på validerad identitet och rapport över bolagsengagemang.

Myndigheter och kommuner

Fastställd identitet är av yttersta vikt för myndigheter, kommuner och andra instanser i samhället för att utöva sin tjänsteutövning, upprättande av avtal, anställningar med access till säkerhetsklassad information m.m.

Vi kan validera äktheten i ID-handlingar digitalt och okulärt mot referensdatabas på över 10 000 ID-handlingar världen över.

Vi skräddarsyr efter era behov och kan göra snabba första bedömningar till fullständiga rapporter. Exempel på detta är att lagförande myndighet kan snabbt och enkelt genomföra en kontroll av körkort, ID-handling eller pass direkt på våra kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg eller Malmö.

Vid förfalskningar finns det tydligt med i rapporten vilka säkerhetsdetaljer som är avvikande eller manipulerade. Samtliga rapporter innehåller all fakta om handlingen, vilka metoder som utförts, bild på dokument och utlåtande.

Är ni behov i att granska ett dokument, kontakta oss redan idag.

Kontakta oss för mer information >>

Eller ring oss direkt vid frågor rörande skanningar mot HR, 010 – 179 00 94

Öppettider telefonsupport 09:00 – 16:00