Hot och våld på arbetsplatsen

Har du eller era medarbetare blivit utsatta för hot eller våld i ert yrkesutövande? Hur ser det ut på er arbetsplats beträffande handlingplaner om något skulle inträffa?

Vi gör även webinarutbildningar inom hot och våld – kontakta oss för mer information!

Sistec erbjuder flexibla utbildningar mot Ert behov!

Exempel på innehåll!

Vår personal har stor erfarenhet genom mångåriga anställningar i polismyndigheten, säkerhetspolisen, LSS och har andra adekvata utbildningar. Vi har unika kunskaper inom bemötandetekniker, förebyggande arbete och mental träning för att varsebli kommande situationer.

Vi arbetar och utbildar er personal i ett led mot en tryggare arbetsmiljö på er arbetsplats. Våra utbildningar är ett helhetskoncept där vi involverar personalen i både det teoretiska och praktiska.

Vi skapar förutsättningar att bygga trygghet på arbetsplatsen, stärker beslutsfattaren samt individen att bemöta och agera på andra människors beteenden och ageranden under stressade situationer.

 • Mental förberedelse
 • Arbetsmiljölagen AFS 1993:2

 • Bemötande
 • Riskinventering av egna arbetsplatsen
 • Brottsbalken / polisanmälan
 • Praktiska övningar
  (Exempel, rollspel och frigöringstekniker)

Utbildningarna vänder sig mot privata företag, kommuner, landsting, myndigheter och enskilda personer.

Mål med utbildningen

 • Stärka medarbetaren i sin yrkesroll!

 • Varsebli och reducera risker

 • Ökat medvetande

VI TROR INTE PÅ ETT FAST KONCEPT!

Alla våra utbildningar skräddarsyr vi efter det behov Ni har på Er arbetsplats!

Kontakta oss idag!


Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er snarast.