Hot och våld på arbetsplatsen

Har du eller era medarbetare blivit utsatta för hot eller våld i ert yrkesutövande? Hur ser det ut på er arbetsplats beträffande handlingplaner om något skulle inträffa?

Öppna utbildningar inom hot & våld på arbetsplatsen

Vi öppnar snart för webinar utbildningar inom hot och våld

 

Sistec erbjuder enbart flexibla utbildningar mot Ert behov!

Sistec erbjuder enbart flexibla utbildningar mot Ert behov!

Vår personal har stor erfarenhet genom mångåriga anställningar i polismyndigheten, säkerhetspolisen och har andra adekvata utbildningar som gett oss unika kunskaper inom bemötandetekniker, förebyggande arbete och mental träning för att varsebli kommande situationer.

Vi arbetar och utbildar er personal i ett led mot en bra arbetsmiljö på er arbetsplats. Våra utbildningar är ett helhetskoncept där vi involverar personalen mer än bara det teoretiska. Vi skapar förutsättningar att bygga trygghet på arbetsplatsen, stärker beslutsfattare att förmedla fattade beslut, stärker individen att bemöta och agera på andra människors beteenden och ageranden.

 • Kundorienterad behovsanalys

 • Riskinventering

 • Skräddarsydd utbildning

 • Workshops

 • Handlingsplan

Utbildningarna vänder sig mot privata företag, kommuner, landsting, myndigheter och enskilda personer 

Vårt mål!

 • Stärka medarbetaren i sin yrkesroll!

 • Varsebli och reducera risker!

 • Bemöta hotfulla situationer genom enkla metoder

 • Ökat medvetande

 • Identifiera egen stress

 • Egna reaktioners påverkan

 • Stöd för beslutsfattare i obekväma beslut

 • Coaching vid förändringsarbete

 • Handlingsplaner

VI TROR INTE PÅ ETT FAST KONCEPT!

Alla våra utbildningar skräddarsyr vi efter det behov Ni har på Er arbetsplats!

Kontakta oss idag!
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er snarast.