Hot och våld på arbetsplatsen

Har du eller era medarbetare blivit utsatta för hot eller våld i ert yrkesutövande? Hur ser det ut på er arbetsplats beträffande handlingplaner om något skulle inträffa? Vi genomför riskinventering av arbetsplatsen för att undvika att personalen utsätts för hot och våld. Genom workshops skräddarsyr vi lösningar för just Er.

Vi gör även webinarutbildningar inom hot och våld – kontakta oss för mer information!

Sistec erbjuder flexibla utbildningar mot Ert behov!

Exempel på innehåll!

Vår personal har stor erfarenhet genom mångåriga anställningar i polismyndigheten, säkerhetspolisen, LSS och har andra adekvata utbildningar. Vi har unika kunskaper inom bemötandetekniker, förebyggande arbete och mental träning för att varsebli kommande situationer.

Vi utbildar er personal i ett led mot en tryggare arbetsmiljö på er arbetsplats. Våra utbildningar är ett helhetskoncept där vi involverar personalen i både det teoretiska och praktiska.

Vi skapar förutsättningar att bygga trygghet på arbetsplatsen, stärker beslutsfattaren samt individen att bemöta och agera på andra människors beteenden och ageranden under stressade situationer.

 • Mental förberedelse
 • Arbetsmiljölagen AFS 1993:2

 • Bemötande
 • Riskinventering av egna arbetsplatsen
 • Brottsbalken / polisanmälan
 • Praktiska övningar
  (Exempel, rollspel och frigöringstekniker)

Utbildningarna vänder sig mot privata företag, kommuner, landsting, myndigheter och enskilda personer.

Mål med utbildningen

 • Stärka medarbetaren i sin yrkesroll!

 • Varsebli och reducera risker

 • Ökat medvetande

VI TROR INTE PÅ ETT FAST KONCEPT!

Alla våra utbildningar skräddarsyr vi efter det behov Ni har på Er arbetsplats!

Kontakta oss idag!

Referenser finns att erhålla från tidigare genomförda utbildningar. Instruktörerna har utbildat arbetsplatser från ledning till personal över hela landet. Kontakta oss direkt på [email protected]