HLR Utbildningar

När olyckan sker.. Är du förberedd?

Kan du rädda livet på din kollega om olyckan skulle vara framme?

Kan din kollega rädda livet på dig vid en allvarligare skada eller sjukdomsfall?

Har din personal kunskap att hantera snabbt uppkomna sjukdoms- och eller olycksfall?

Första hjälpen på arbetsplats

Våra utbildningar ger dig eller era anställda livräddande kunskaper för att rädda liv. Cirka trettio hjärtstopp sker i Sverige varje dag och endast ett fåtal överlever dessa. Forskning visar att tidig HLR och tidig defibrillering kan rädda runt 70 procent av alla som drabbas av hjärtstopp. 

Vi skräddarsyr våra utbildningar för att passa arbetsplatserna för företag, myndigheter, kommuner och landsting. Vi ger er verktygen för livräddande åtgärder på era arbetsplatser runt om i Sverige. 

Vem bär ansvaret?

 

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar att det skall finnas rutiner och beredskap för första hjälpen och krisstöd. (AFS 1999:7

Kvalitetssäkring

Våra instruktörer är certifierade av svenska HLR rådet med många års erfarenhet inom olika polisiära specialenheter. Vid behov av ytterligare kompetens och större övningar, samarbetar vi med ytterligare företag med hög kompetens inom olika ämnen som ledning och styrning vid kris och olyckor. 

Vuxen HLR med hjärtstartare

Kursen är till för alla som vill lära sig hjärt-lungräddning och hantera luftvägsstopp hos vuxna.
 
Under utbildningen i HLR lär ni er hur en hjärtstartare fungerar och hur den används i skarpt läge. Huvuddelen av kursen är praktiskt träning. Kursen vuxen HLR med hjärtstartare kan kombineras med kursen i första hjälpen.

Första hjälpen med HLR

När olyckan sker, vad gör ni och hur agerar ni? Kursen skräddarsys efter vardag i arbetet. Vilka faktorer och risker ni har på er arbetsplats. Era anställda kommer att få rätt verktyg för att bemöta en olycka – och kommer efter kursen att agera i de kritiska minuterna!
 
 
Kursen kräver inga förkunskaper och riktar sig mot företag, kommuner, landsting och alla som vill lära sig att agera med rätt verktyg när olyckan är framme. Varje dag sker olyckor på arbetsplatser, trafiken eller i hemmet. Utbildningen höjer medvetandet om hur viktigt det är att agera tidigt för att rädda liv eller minimera skador som bidrar till mindre rehabilitering. 

Tillvalsutbildningar beroende på arbetsplats

  • Brännskador

  • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)

  • Akuta sjukdomar

  • Kläm- och krosskador

  • Fallskador samt nack- och ryggskador

  • Kem-, frät-, och ögonskador

Kontakta oss angående utbildningar

– Få prisförslag på utbildningar

– Diskutera paketlösning för er arbetsplats

Vi utbildar över hela landet