Första hjälpen till psykisk hälsa – MHFA

MHFA- Första hjälpen psykisk hälsa- Förebygg psykisk ohälsa
Inriktning: Vuxen, ungdom eller äldre

Många vet att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i en livshotande situation. Vid denna typ av händelser använder man sig av L-ABC för att underlätta för livräddaren, för att följa rätt steg i en svår situation.

Nu finns även ett liknande stöd för Första hjälparen vid psykisk hälsa, men det är mer ett förhållningssätt än olika tekniker. Detta kallas för BLEUS och används vid psykiska kristillstånd. Första hjälpen till psykisk hälsa är ett verktyg för att rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

Syftet med utbildningen:

  • Rädda liv
  • Att förebygga onödigt psykisk lidande
  • Att påskynda psykisk hälsa
  • Att stödja, trösta och hjälpa en person som visar tecken på psykisk ohälsa
  • Att öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa samt minska risken för myter och missförstånd runt psykiska sjukdomar.

Första hjälpen ges till en person som behöver hjälp med psykiska problem eller att hantera ett psykiskt kristillstånd. Första hjälpen ges till dess att personen fått professionell hjälp eller till dess att kristillståndet är över. Professionell hjälp kan vara sjukvården, psykiatrin, samtalsstöd, kurator eller annat.

Utbildningen ger information om förekomsten av olika av psykiska sjukdomar i Sverige. Som kursdeltagare får du kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd som depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd. Ni får också information om vilka behandlingar som finns för dessa tillstånd.

Kursen ger kunskap om hur du känner igen och agera vid kriser som exempelvis självmordsnärhet, självskadebeteende, panikattacker, traumatiska reaktioner samt akuta psykostillstånd.

Kursen lär ut hur du bemöter, lyssnar till information, bekräftar och uppmuntrar till att söka stöd och psykiatrisk hjälp. Programmet är baserat på vetenskaplig evidens.

Mål

Målet med utbildningsprogrammet är att ge kursdeltagaren kunskaper för att kunna uppmärksamma tecken på och stödja en person i ett tillfälligt psykiskt kristillstånd till dess att den drabbade fått professionell hjälp. Genom att vidta ett antal enkla åtgärder i en akut situation kan man förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande. MHFA (Mental Health First Aid), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett internationellt första hjälpen program utvecklat i Australien.

Vill du läsa mer om MHFA?

http://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

MHFA, Webinar eller på er arbetsplats?

Är ni intresserade av våra MHFA utbildningar direkt på er arbetsplats? Kontakta oss redan idag för offert!

För arbetsplatsförlagd utbildning har vi ett minimum på 6 deltagare.

Webinar utbildningar

Första hjälpen till psykisk hälsa – VUXEN

Webinarutbildningar MHFA vuxen – 2022:

Datum för utbildning, november: 9+10, 16+17 kl 08:00-11:00

Boka kursen direkt här och säkra Er plats >>

Pris: 3589 Sek – ex moms

Pris: 4487 Sek – ink moms

Första hjälpen till psykisk hälsa – UNGDOM – 2 dagar

Webinarutbildningar MHFA ungdom – 2022:

Datum för utbildning, oktober: 4 + 6 kl 08:00 – 16:00

Boka kursen direkt här och säkra Er plats >>

Pris: 3589 Sek – ex moms

Pris: 4487 Sek – ink moms

ERBJUDANDE MHFA ÄLDRE!

Första hjälpen till psykisk hälsa – ÄLDRE – 2 dagar

Webinarutbildning MHFA äldre – 2022:

– Datum 23 + 26 augusti. Max 20 deltagare. 2-dagars utbildning, klockan 9-16.

Boka kursen direkt här och säkra Er plats >>

Pris: 3196 Sek – ex moms

Pris: 3995 Sek – ink moms

Thomas Delin – UTBILDNINGSANSVARIG SISTEC

Instruktör inom MHFA via Karolinska institutet. Thomas är även utbildare inom ämnet hot och våld/ konflikthantering samt fysiska första hjälpen/ HLR.
 
Thomas har en bakgrund inom polisen där han även ingick i Stockholmspolisens Krisgrupp som genomförde stöd- och avlastningssamtal.

Victoria Reuithe arbetar på Ekfelt Management

Ett företag med spetskompetens inom säkerhet i publika och offentliga miljöer.

Victoria har arbetat med hälsa, friskvård och välmående under lång tid. Hennes roll är bl a att förmedla kunskap om MHFA till de som jobbar och rör sig i publika och offentliga miljöer med mycket människor. Men även till de som arbetar inom skola, vård, hälsa och friskvård med nära relationer i sin vardag. 

Intresserad av våra utbildningar och vill veta mer

Fyll i formuläret nedan så kommer utbildningsansvarig att kontakta er omgående

Vid intresse eller frågor – kan ni även kontakta oss direkt på [email protected]

Är ni intresserade av våra MHFA utbildningar direkt på er arbetsplats? Kontakta oss redan idag för offert!

För arbetsplatsförlagd utbildning har vi ett minimum på 6 deltagare.

Anicura valde Sistec som leverantör av utbildningen – MHFA, första hjälpen till psykisk hälsa!