När olyckan sker.. Är du förberedd?

Kan du rädda livet på din kollega om olyckan skulle vara framme?

Kan din kollega rädda livet på dig vid en allvarligare skada eller sjukdomsfall?

Har din personal kunskap att hantera snabbt uppkomna sjukdoms- och eller olycksfall?

Första hjälpen på arbetsplats

Våra utbildningar ger dig eller era anställda livräddande kunskaper för att rädda liv. Cirka trettio hjärtstopp sker i Sverige varje dag och endast ett fåtal överlever dessa. Forskning visar att tidig HLR och tidig defibrillering kan rädda runt 70 procent av alla som drabbas av hjärtstopp. 

Vi skräddarsyr våra utbildningar för att passa arbetsplatserna för företag, myndigheter, kommuner och landsting. Vi ger er verktygen för livräddande åtgärder på era arbetsplatser runt om i Sverige.

Läs mer om innehåll och information här >>>