Det svenska samordningsnumret ger kortet en längre giltighetstid. I ordern ska det stå nationaliteten, personnummer och därefter de Svenska samordningsnumret.