En beställning/order ska läggas hos en kortleverantör, innan man kommer till oss för validering. Om en validering ska kunna göras så måste det finnas en befintlig beställning vi kan matcha med skanningen.