Minimera driftavbrott!

Vi har stor kunskap i vilka ID-handlingar som finns stöd för och vilka som implementeras kontinuerligt från ID06, vi guidar era anställda igenom processen och kan hjälpa era administratörer att korrigera felaktigheter för att kunna slutföra ordern till kortproduktion. 

Inför besöket kontaktas ni av oss för att förbereda besöket. Detta för att minimera ert driftavbrott på plats samt att vi tillsammans underlättar för era anställda att ha med sig rätt ID-handling, email tillgång och fungerande mobiltelefon.

Vi utgår från våra 4 kontor och har täckning i stort antal orter, tillsammans med oss kommer ni fram till vilken dag och tid som passar er bäst!