Sverige är det enda land som har körkort som en giltig id-handling för legitimering samtidigt som pass och internationellt id ser ut detsamma i alla länder, därför togs ett beslut att det skulle vara samma för samtliga länder.
Alltså går det enbart att skanna två id-handlingar; Internationellt id kort eller pass.