Nedan ser du vilka företagsformer som stöds idag för registrering till ID06 samt vem (firmatecknare) på företaget som ID06 godkänner för att signera avtalet i prioriteringsordning.

  • Aktiebolag – VD, Extern Verkställande direktör, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande
  • Handelsbolag – Bolagsman/män
  • Kommanditbolag – Komplementär
  • Enskild firma – Näringsidkare (Bolaget måste vara registrerat hos bolagsverket.)
  • Ekonomisk förening – VD, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande

För att kunna signera avtalet så måste man vara en fysisk person. Har företaget ett annat företag som firmatecknare kan man inte ansluta företaget elektroniskt utan då krävs en manuell hantering.

Vi registrerar ert företag, kontakta oss eller boka en tid på något av våra kontor!