Dokumentgranskning inför anställning

Är ni säkra på vem ni rekryterar eller ska ingå avtal med? Har personen rätt att arbeta i Sverige och hur länge? Ni som arbetsgivare har skyldighet att kontrollera den ni ska anställa, att personen har rätt att arbeta. Vi förstår att det inte alltid är enkelt.

Vi hjälper er i processen för en säkrare rekrytering!

Dokumentgranskning för att säkerställa att personen har rätt att arbeta.

Vi erbjuder inför nyanställning en dokumentgranskning på personen ni ska anställa. Ni som beställare erhåller fullständig rapport över granskade dokument till era interna system. Vi granskar och kontrollerar att personen har rätt att arbeta i era rekryteringsprocesser. För att ytterligare stärka detta kan granskningen kompletteras med en validerad identitet som mycket säkrare metod.

Vi granskar dokumenten manuellt och begär in alla handlingar och kompletteringar från er kandidat. Vi kontrollerar de granskade dokumenten mot olika myndigheter.

Observera att denna process ej fastställer identitet men är ett mycket bra komplement i processen där validerad identitet ej kan genomföras.

Vi fungerar som ett stöd och hjälp för er HR-avdelning 

Dokumentgranskning

1495SEKPerson
  • Granskning av ID-handlingar mot referensdatabaser
  • Granskning av arbets- och uppehållstillstånd
  • Granskning och kontroll av arbetsrelaterade dokument

Rekrytera inte någon som inte har rätt att arbeta i Sverige eller som går under falsk identitet på er arbetsplats och har access till ert företag, fysiskt eller digitalt!