Är man som arbetsgivare skyldig att kontrollera medarbetares rätt att arbeta i Sverige?

På denna fråga är svaret JA, samtliga arbetsgivare i Sverige är enligt lag skyldiga att kontrollera medarbetares rätt att arbeta.

Vi på Sistec kontrollerar detta dagligen från något av våra kontor runt om i Sverige och igår genomförde vi ett besök på en av Postnords terminaler där vi hjälper dem att kontrollera och validera rätten till arbete. direkt på plats.

Undvik att göra brott mot utlänningslagen – kontakta oss för att säkerställa identitet och faktiskt rätt till arbete. Vi kontrollerar äkthet i dokument och tillstånd i rekryteringsprocessen.